Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и комплексен държавен изпит в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".

Тържествената промоция на абсолвентите от випуск 2023 г.  ОКС"Магистър" и ОКС"Бакалавър" от катедра"Счетоводна отчетност"/дипломирани през м. юни и септвмври 2023 г./ ще се състои на 3 ноември 2023 г./петък/ от 15,30 ч.  в зала Аула, след приключване на промоцията на Финансово-счетоводен факултет, която ще се проведе от 14 ,00 ч. в зала Аула.

Академичната тога се получава лично от дипломанта срещу подпис и представена попълнена предварително, подписана декларация(по образец) на 3 ноември 2023 г.  от 12,30 ч. до 14, 00 ч. в методичния кабинет на катедра "Счетоводна отчетност" Н-110(надстройка), след което се връща лично от дипломанта срещу подпис от 15,00 ч. до 16,15 ч. в каб.Н-110

декларация

https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

 

 

Среща с 4 к във връзка с провеждане на държавните изпити!

Kатедра „Счетоводна отчетност“ организира традиционната среща със студентите от четвърти курс, специалности „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“-редовна и дистанционна форма на обучение по въпросите на организацията и провеждането на държавния изпит

12.10.2023г.,(четвъртък) от 16,00 часа.

Срещата ще се проведе в googlemeet ( https://meet.google.com/cft-uxrh-hof)

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: 

Въпросници за държавен изпит

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и финанси"

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и одит" редовно и дистанционно обучение

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Accounting"

 

Примерни теми за разработване на дипломна работа за ОКС"Бакалавър"

Разпределение по научни ръководители на дипломанти

Студентите следва  своевременно да установят връзка с определените им научни ръководители!

Срокове и документи

 Срокове за прием на готови дипломни работи за юнската държавна изпитна сесия 2024 г.

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: .

Въпросници за държавен изпит

Дипломни работи

Съобщение по повод разработване на дипломни работи!

Уважаеми колеги, 

проф. Филипова и доц. Стефанов ви канят на онлайн среща в понеделник /4.12.2023 г./ от 18,30 ч. по повод разработването на дипломни работи ! Линк за среща: https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

 

Срокове и документи

Срок за прием на готови дипломни работи за юнската държавна изпитна сесия 2024 г.

Разпределение по научни ръководители на дипломанти

Дипломантите следва своевременно да се свържат с научните си ръководители!