Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" е посочена по-долу в две направления: за студенти, подготвящи дипломна работа и такива, които предвиждат явяване на държавен изпит.

Примерни теми за дипломна работа 2023/24

ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг

спец. Дигитални медии и ПР

спец. Международен бизнес (англ. ез.) 

ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт

спец. Реклама и медийни комуникации 

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг
 

Макет за дипломна работа

Разпределение на научни ръководители 2023/24

ОКС "бакалавър"

спец. "Дигитални медии и ПР"

спец. "Маркетинг"

спец. "Международен бизнес" (англ. ез.)

ОКС Магистър

спец. МБМ, РМК, УПМ

Срокове и документи 

Срок за подаване на заявления за дипломна работа: ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" - 

Заявление и идеен проект за разработване на дипломна работа (бланка)

Diploma thesis application form and coceptual project (template in english)

Срок за предаване на дипломна работа - 12 и 13 юни 2024 г. 

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа

Дипломантски дневник (ОКС бакалавър)

График за явяване на защита на дипломна работа

Специалност "Международен бизнес (с преподаване на англ. език)" - 21.06.2024 г., зала 222, от 09:30 часа

Специалност "Дигитални медии и ПР" - 24.06.2024 г., зала 222, от 09:00 часа

Специалности "Маркетинг", УПМ, РМК, МБМ - 25.06.2024 г., зала 222, от 09:00 часа

  Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

ВАЖНО: Дипломните работи за учебната 2023/2024 се предават в електронен формат. Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“. 

Конспекти за държавен изпит 2023/24

  • ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг - въпросниклитература

спец. Дигитални медии и ПР - въпросниклитература

спец. Международен бизнес (англ. ез.) - въпросниклитература

  • ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт - въпросниклитература

спец. Реклама и медийни комуникации - въпросниклитература

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг - въпросниклитература

Срокове и документи

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Заявление за държавен изпит - казус (спец. РМК)

График за явяване на Комплексен държавен изпит

Специалност "Международен бизнес (с преподаване на англ. език)" - 21.06.2024 г., зала 58, от 08:00 часа;

Специалност "Дигитални медии и ПР" - 24.06.2024 г., зала 58, от 08:00 часа;

Специалности "Маркетинг", УПМ, РМК, МБМ - 25.06.2024 г., зали 58 и 56, от 08:00 часа;

     Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 27.10.2023 г. между 08:00 и 09:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Маркетинг" (каб. 317).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис и предварително попълнена декларация за магистри
и за бакалаври.
 

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията до 13:30 часа.