Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" относно поправителна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Маркетинг". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Маркетинг". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Маркетинг".

Конспекти за държавен изпит за учебната 2020-2021 г.

Срокове и документи

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 01.06.2021 Г.-04.06.2021 Г.

Дипломните работи за учебната 2020/2021 се предават в електронен формат

 

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит през тази година чрез защита на дипломна работа, ще предават своите разработки само в електронен формат в платформата за електронно обучение.

След получаване на одобрение от определените научни ръководители, студентите, допуснати до защита, трябва да качат своите дипломни работи, декларацията за оригиналност и автентичност на дипломната работа и дипломантския дневник в дисциплината „Държавен изпит (с дипломна работа) – Катедра „Маркетинг“ 20/21“.

Отново чрез платформата за електронно обучение дипломантите ще получават и рецензиите за своите разработки.

Решението за това е взето на заседание на катедра „Маркетинг“ на 18.02.2021 год. /протокол №7/ във връзка с постъпили запитвания от страна на студенти и е част от позиционирането на ИУ – Варна като „зелен университет“ и възможността да бъде минимизиран екологичния отпечатък от учебната дейност.

Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“.

 

 

График за държавен изпит и защита на дипломни работи 

 • График за защита на дипломни работи - спец. "Международен бизнес"- 
 • График за държавен изпит - специалност "Маркетинг" - 
 • Забележка:

 • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
 • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

 

   
           

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 01.06.2021 Г.-04.06.2021 Г.

Дипломните работи за учебната 2020/2021 се предават в електронен формат

 

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит през тази година чрез защита на дипломна работа, ще предават своите разработки само в електронен формат в платформата за електронно обучение.

След получаване на одобрение от определените научни ръководители, студентите, допуснати до защита, трябва да качат своите дипломни работи, декларацията за оригиналност и автентичност на дипломната работа и дипломантския дневник в дисциплината „Държавен изпит (с дипломна работа) – Катедра „Маркетинг“ 20/21“.

Отново чрез платформата за електронно обучение дипломантите ще получават и рецензиите за своите разработки.

Решението за това е взето на заседание на катедра „Маркетинг“ на 18.02.2021 год. /протокол №7/ във връзка с постъпили запитвания от страна на студенти и е част от позиционирането на ИУ – Варна като „зелен университет“ и възможността да бъде минимизиран екологичния отпечатък от учебната дейност.

Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“.

 

 • Заявление за разработване на дипломна работа
 • Заявление за разработване на дипломна работа на английски език

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • График за защита на дипломни работи
 • График за държавен изпит - специалност УПМ 
 • Забележка:

 • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
 • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им