Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe ще отвори покана “Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods”(HORIZON-CL5-2023-D6-01) за подаване на проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана “Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods”(HORIZON-CL5-2023-D6-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 04.05.2023 г.

Срок за кандидатстване: 05.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет и типове действия:

 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-01 „User-centric development of vehicle technologies and solutions to optimise the on-board experience and ensure inclusiveness (CCAM Partnership)“,
  • бюджет 4 000 000, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-04 „Integrating European diversity in the design, development and implementation of CCAM solutions to support mobility equity (CCAM Partnership)“,
  • бюджет - мин. 3 000 000 - макс. 4 000 000, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-05 „CCAM effects on jobs and education, plans for skills that match the CCAM development, and prerequisites for employment growth (CCAM Partnership)“,
  • бюджет 2 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-06 „Zero-emission e-commerce and freight delivery and return choices by retailers, consumers and local authorities“,
  • бюджет - 3 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-12 „New ways of reducing serious injuries and the long-term consequences of road crashes“,
  • бюджет – 4 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-13 „Support for dissemination events in the field of Transport Research“,
  • бюджет – 1 500 000 EUR, тип действие -CSA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

Интензитет на финансиране: за дейности RIA и CSA - 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Цели по типове действия:

 • Тип действие „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA): насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.
 • Тип действие „Координация в помощ“ (CSA) цели подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

Цел на поканата: Безопасен, издръжлив и устойчив транспорт и ориентирани към търсенето услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки. Подходящите изследвания и иновациите ще осигурят значителни ползи за безопасността, опазването на околната среда, икономическото и социалното развитие. Изследванията се фокусират върху области като икономика, образование, социални иновации, джендър науки, комуникации и етика.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

24 апр 2023Подобни