Икономически университет – Варна

Празникът на ИУ – Варна 14 май 2020 г. е неучебен и неприсъствен ден

Във връзка със 100-годишнината от създаването на първото Висше търговско училище и юбилейния празник на Икономически университет – Варна, и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование със заповед на Ректора 14 май 2020 г. е обявен за неучебен и неприсъствен ден.

12 май 2020


Тагове

Подобни