Икономически университет – Варна

Международният проект PROMINENCE на Икономически университет – Варна беше представен на национален форум

Експертният екип на проект PROMINENCE  представи този международен проект с участието на Икономически университет – Варна на работна среща на 19 юни 2021 г. в Кранево на тема „Една година образование в дигитална среда – споделяне на добри практики в чуждоезиковото обучение и спорта“.

Екипът направи презентация на тема ‘Intercultural Competence and Leadership Skills Development with Web-based Modules’, за да онагледи използването на един от резултатите на проекта – PROMINENCE Interactive, онлайн платформа за обучение на студенти, преподаватели и служители в малки и средни предприятия.

С презентация на тема ‘Developing Negotiation Skills Remotely’ ст. преп. Кръстана Иванова насочи вниманието на аудиторията към възможностите, които PROMINENCE Interactive предлага за развиване на умения за преговори с отчитане на контекста и идентичността на участниците.

С презентация на тема ‘Peer Assessment of Student Presentations in the Digital Age’ ст. преп. Диана Митева сподели част от опита си от работа в онлайн среда при асинхронно оценяване на презентации от студенти при предварително зададени критерии.

Изложенията предизвикаха подчертан интерес и последващи обсъждания с колеги от Софийския университет, Пловдивския университет, Шуменския университет, представители на всички висши училища във Варна.

Екипът представи накратко и нов за ИУ – Варна международен проект ESSENCE, насочен към развитие на меки умения у студентите. Интерактивни семинари и симулации за развитието на тези умения са в процес на разработка от международния екип и ще се публикуват в сайта на проекта през декември 2021 г.

PROMINENCE Interactive: www.prominenceproject.eu

Проект PROMINENCE: https://ue-varna.bg/bg/news/priklyuchi-mezhdunaroden-proekt-po-programa-erasmus/854

Проект ESSENCE: http://www.projectessence.eu/

Екип на ИУ – Варна към проект ESSENCE

29 юни 2021Подобни