Икономически университет – Варна

Приключи международен проект по програма ERASMUS+

Екипът по проект PROMINENCE на Икономически университет – Варна има удоволствието да ви съобщи, че международният проект приключи успешно.

PROMINENCE (Promoting Mindful Encounters through Intercultural Competence and Experience, 2017 -2020), е международен проект, съфинансиран по програма ERASMUS + Стратегически партньорства във висшето образование, който предоставя резултати, които подпомагат развитието на интеркултурни компетентности, умения за бизнес и лидерство. в полза на работещи в МСП, студенти и представители на академичен състав.

PROMINENCE екипите от седем европейски университета: Ашафенбург (Германия), Икономически университет в Братислава (Словакия), Дебрецен (Унгария), Катовице (Полша), Савоа Мон Блан (Франция), Сейнайоки (Финландия) и Икономически университет – Варна (България), приключиха успешно проекта, който е пример за интернационализация във висшето бизнес образование.

Ключови резултати по проекта (септ. 2017 – февр. 2021):

PROMINENCE Интерактивна обучителна платформа

Три Интензивни обучителни програми за над 120 студенти от партниращите университети от Европа, Африка, Северна и Южна Америка:

Три анализа на анкетни проучвания:

Д-р Трой Уичароски, Координатор на проект PROMINENCE, с коментар относно екипа на Икономически университет – Варна по проект PROMINENCE:

Бих искал да изкажа на всички колеги във Варна най-искрената и сърдечна благодарност за начина, по който всички колеги от ИУ - Варна работиха заедно с мен през тези последни няколко години. Сътрудничеството, на което се радвах с всеки от вас, беше наистина най-удовлетворяваща част от работата ми като проектен координатор.

Бих се радвал много да участвам в проект с моите колеги от ИУ - Варна в бъдеще, този път проект, който моите колеги от ИУ - Варна координират. И това е идея, която да разработим през следващите месеци, в посока кандидатстване през март 2022 г. Също би било интересно да работим заедно  с настоящи партньори на ИУ – Варна, или с други, с които би имал желание да си сътрудничи.

Състав на текущия мултидисциплинарен екип на PROMINENCE в ИУ-Варна: д-р Петър Петров – ръководител екип, ст. преп. Диана Митева, – член на екипа; ст. преп. Кръстана Иванова - член на екипа; Мирослава Иванова – координатор; Гергана Нанева – счетоводител.

Членове на екипа в хода на изпълнение на проекта: Борис Абрашев, старши преподавател  - ръководител екип; доц. д-р Петя Данкова,  - ръководител екип.

PROMINENCE Interactive: www. prominenceproject.eu

09 мар 2021Подобни