Икономически университет – Варна

Петима студенти от ИУ – Варна взеха участие в интензивна програма за обучение по проект PROMINENCE, за развитие на междукултурни компетенции в Братислава, Словакия

Различни светове - различни езици: Да се справим с културното многообразие - Повече от 50 студенти и преподаватели от 7 университета в цяла Европа се срещат и учат в Братислава в рамките на първата Интензивна програма "Еразъм +"

Петима студенти от Икономически университет – Варна взеха участие в интензивна програма за обучение за развитие на междукултурни компетенции в гр. Братислава, Словакия, която се проведе в периода 19 - 23 Март 2018 г., като част от международния проект PROMINENCE. Те се включиха в международни екипи със студенти от шест други националности и заедно се справиха с предизвикателства, поставени от лектори и представители на публични и частни организации.

Компаниите се нуждаят от междукултурно компетентни служители, които да работят успешно в разнообразната и турбулентна среда на днешния глобален пазар, както с големи корпорации, така и с малки, и средни предприятия, оформящи гръбнака на европейската икономика. Образованието и работата в чужбина, както и сътрудничеството в международни екипи по проекти, могат да подобрят междукултурните компетенции и комуникационните умения на студентите и служителите, и да ги подготвят за това международно предизвикателство.

В този контекст 7 университета от цяла Европа обединиха усилията си за разработване на интерактивни онлайн учебни материали, които ще бъдат интегрирани в учебните им програми с амбицията да се насърчи развитието на междукултурните умения и компетентности на студентите, и служителите.

Този вълнуващ проект, ръководен от консорциум, наречен PROMINENCE (PROmoting MINndful ENCounters through intercultural Competence and Experience), се финансира в рамките на инициативата на ЕС "Еразмус + Стратегически партньорства".

В продължение на три години университетите - партньори от Ашафенбург (Германия), Братислава (Словакия), Дебрецен (Унгария), Катовице (Полша), Савой (Франция), Сейнайоки (Финландия) и Варна (България) ще си сътрудничат за организирането на три интензивни  програми (IP). Всяка от тях ще се разпространява на английски език сред повече от 50 студенти и преподаватели от всичките 7 участващи университета, което означава общо 150 студенти-участници в цяла Европа, включени в програмата PROMINENCE.

Междукултурните теми, разглеждани по време на последователните IP, организирани в рамките на проекта за стратегическо партньорство "Еразъм +", включват:

Езици и Културно Многообразие (Братислава, 2018)
Управление и лидерство в Различни Култури (Ашафенбург, 2019)
Практикуване на Културна интелигентност в различните култури (Савоа, 2020)

За всяка от тези IP по шестима студенти на участващ университет получават безвъзмездна помощ от ЕС за финансиране на учебния си период в чужбина.

Трой Вившароски - координатор на проекта от университета в Дебрецен, обяснява същността, като заявява, че "PROMINENCE кани студентите да отворят съзнанието си и да слушат това, което другите от различните културни среди се опитват да им кажат ... Да се научим наистина да слушаме другите е първата стъпка към изграждането на междукултурни компетенции по личните ни пътища към междукултурни срещи, за цял живот ".

Първата PROMINENCE IP беше открита от декана на Факултета по приложни езици на Икономическия университет в Братислава на 19 март. "Тази PROMINENCE IP е чудесна форма на учене през целия живот; ще развие и повиши осведомеността на студентите за собствената им култура; способностите им да наблюдават и тълкуват обективно културните различия; техните умения за управление на междукултурните ситуации; техните познания за вербалното и невербалното поведение".

Една от основните цели на проекта е също така да се развият стратегиите за интернационализация на всичките 7 университета-партньори, като повечето от тях или започнаха нови споразумения за сътрудничество по програма "Еразъм +", или се включиха в текущи дейности за сътрудничество за подкрепа на обмена на студенти и служители в рамките на финансираната от Европейската флагманска програма Еразъм +. Предвижда се окончателните резултати от проекта да бъдат представени на международна конференция в Seinäjoki, Финландия в края на 2020 г.

Университетът по приложни науки в Ашафенбург - партньор по проекта на ЕС, ще бъде домакин на следващата интензивна програма за студенти през пролетта на 2019 г.

Официална страница на проекта: www.prominence.ue.katowice.pl

11 апр 2018Подобни