Икономически университет – Варна

ИУ – Варна е приет за член на международната университетска мрежа Dukenet

Икономически университет – Варна е първият български университет, който получава покана за членство в престижната международна университетска мрежа Dukenet. Мрежата е създадена през 1996 година и към момента включва държавни и частни университети от над 15 държави в Европа. Мисията на Dukenet е да развива изследователско и образователно партньорство в областта на бизнеса, което се основава на иновативен подход, висок професионализъм и активна комуникация между партньорите.

Университетите от Dukenet работят съвместно по над 50 проекта, а над 2 000 студенти от целия свят са преминали през съвместните образователни програми, предлагани в партньорската мрежа.

Получената поканата за членство е атестат за успешното развитие на Икономически университет – Варна в международен план и завоюването на позиции като надежден партньор в изследователската и образователната дейност.

В рамките на Dukenet ИУ – Варна ще получи възможност за активно участие в интензивни програми за обучение на студенти, включване в съвместни образователни програми от бакалавърска и магистърска степен, развиване на нови стратегически партньорства, участие в изследователски проекти и интензифициране на образователната мобилност за студенти и персонал.

09 фев 2021Подобни