Икономически университет – Варна

ас. Корнелия Филипова Неактивен

ас. Корнелия Филипова

ас. Корнелия Филипова Неактивен

431

k.filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Вид Година Публикация
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 2020, 95 - 100.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействие в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2020, 667 - 678.
Монография 2020
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2020, 484.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350., ISBN(печатно) 978-179982195-3, 978-179982193-9 / DOI 10.4018/978-1-7998-2193-9 / Scopus
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 164 - 174.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 139 - 144.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0, 3, 2018, 3, 128 - 133.
Доклад 2018
Technics. Technologies. Education. Safety : VI International Conference, 30 May - 2 June 2018, Veliko Tarnovo, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. Military Science and Security, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, Year 2, 2018, 1 (4), 66 - 71.
Доклад 2018
Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability : Proceedings of the 6th International Conference, May 31 - June 1, 2018, Prague, Prague : Vysoka skola ekonomicka, 2018, 1194 - 1206.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 7, 2018, 2, 201 - 209.
Преглед на всички публикации