Икономически университет - Варна

ас. Корнелия Филипова

ас. Корнелия Филипова

431

k.filipova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 13:00-14:45

Вторник, 15:00-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Осигурителни системи и фондове Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 5, Публични финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 6, Публични финанси - ДНДО (Редовно обучение)
Публично пенсионно осигуряване Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 53 У Въведение във финансите 1
15:15 17:00 2-318 У Публично пенсионно осигуряване 12
Вторник
10:15 13:00 H-205 У Осигурителни системи и фондове 3, 79
13:30 15:00 323 У Въведение във финансите 2
Сряда
08:15 10:00 433 У Въведение във финансите 3
13:30 15:00 447 У Осигурителни системи и фондове 10
15:15 17:00 447 У Осигурителни системи и фондове 9
Четвъртък
09:15 11:00 H-101 У Осигурителни системи и фондове 8
11:15 13:00 H-101 У Осигурителни системи и фондове 7
15:15 17:00 51 У Въведение във финансите 5
17:15 19:00 51 У Въведение във финансите 21
Петък
10:15 13:00 H-206 У Публични финанси (обща част) 3, 79
13:30 15:00 437 У Въведение във финансите 22
15:15 17:00 50 У Въведение във финансите 4
2020-02-08 (Събота)
15:00 17:46 H-207 У Въведение във финансите 65, 66, 67, 68
2020-02-11 (Вторник)
15:00 17:46 H-207 У Въведение във финансите 65, 66, 67, 68
2020-02-13 (Четвъртък)
14:08 17:08 H-206 У Въведение във финансите 65, 66, 67, 68
2020-02-16 (Неделя)
08:08 10:16 H-207 У Въведение във финансите 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 164 - 174.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади , Варна : НТС - Варна, 2019, 139 - 144.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г., Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2, 2018, 470 - 481.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 7, 2018, 2, 201 - 209.
Доклад 2018
Technics. Technologies. Education. Safety : VI International Conference, 30 May - 2 June 2018, Veliko Tarnovo, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. Military Science and Security, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, Year 2, 2018, 1 (4), 66 - 71.
Статия 2018
Народностопански архив = Narodnostopanski Arhiv, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. LXXI, 2018, 2, 46 - 62 ; 43 - 57.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0, 3, 2018, 3, 128 - 133.
Доклад 2018
Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability : Proceedings of the 6th International Conference, May 31 - June 1, 2018, Prague, Prague : Vysoka skola ekonomicka, 2018, 1194 - 1206.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 179 - 186.
Преглед на всички публикации