Икономически университет - Варна

ас. Калиопа Николова

ас. Калиопа Николова

407

439

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 407: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 407: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 306 У Въведение във финансите 13
13:30 15:00 447 У Въведение във финансите 8
15:15 17:00 127В У Въведение във финансите 14
Вторник
13:30 15:00 127Г У Въведение във финансите 17
15:15 17:00 302 У Въведение във финансите 12
17:15 19:00 303 У Въведение във финансите 7
Сряда
11:15 13:00 523 У Въведение във финансите 6
13:30 15:00 310 У Въведение във финансите 15
15:15 17:00 511 У Въведение във финансите 16
Четвъртък
09:15 11:00 434 У Въведение във финансите 5
11:15 13:00 127Г У Публични финанси (обща част) 9
15:15 17:00 2-222 У Въведение във финансите 11
Петък
09:15 11:00 511 У Въведение във финансите 9
11:15 13:00 127Г У Публични финанси (обща част) 8
13:30 15:00 H-104 У Публични финанси (обща част) 10
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 4, с. 89 - 98.
Преглед на всички публикации