Икономически университет – Варна

ас. Калиопа Николова

ас. Калиопа Николова

407

439

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 407: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 407: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Публични финанси (обща част) Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 306 У Въведение във финансите 13
13:30 15:00 447 У Въведение във финансите 8
15:15 17:00 127В У Въведение във финансите 14
Вторник
13:30 15:00 127Г У Въведение във финансите 17
15:15 17:00 302 У Въведение във финансите 12
17:15 19:00 303 У Въведение във финансите 7
Сряда
11:15 13:00 523 У Въведение във финансите 6
13:30 15:00 310 У Въведение във финансите 15
15:15 17:00 511 У Въведение във финансите 16
Четвъртък
09:15 11:00 434 У Въведение във финансите 5
11:15 13:00 127Г У Публични финанси (обща част) 9
15:15 17:00 2-222 У Въведение във финансите 11
Петък
09:15 11:00 511 У Въведение във финансите 9
11:15 13:00 127Г У Публични финанси (обща част) 8
13:30 15:00 H-104 У Публични финанси (обща част) 10
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 72 - 80.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Преглед на всички публикации