Икономически университет – Варна

ас. Калиопа Николова-Атанасова

ас. Калиопа Николова-Атанасова

ас. Калиопа Николова-Атанасова

407

k.nikolova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 15:15-17:15

Четвъртък, 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Осигурителни системи и фондове Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Осигурителни системи и фондове Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-130 У Въведение във финансите 8
15:15 17:00 2-317 У Въведение във финансите 5
Вторник
11:15 13:00 523 У Въведение във финансите 7
13:30 15:00 H-207 У Осигурителни системи и фондове 10
Сряда
11:15 13:00 H-103 У Въведение във финансите 9
13:30 15:00 523 У Въведение във финансите 3, 4
15:15 17:00 523 У Въведение във финансите 11
Четвъртък
11:15 13:00 434 У Осигурителни системи и фондове 9
13:30 15:00 523 У Осигурителни системи и фондове 8
Петък
09:15 11:00 232 У Въведение във финансите 10
11:15 13:00 448 У Въведение във финансите 14
13:30 15:00 H-101 У Въведение във финансите 15
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 171 - 175.
Доклад 2014
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, с. 318-327.
Доклад 2013
// Investments in the Future : 2013 : Ninth Intern. Sci. Conf., Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] / Org. Com. Dimitar Rusev et al. ; Progr. Comm. Plamen Iliev et al. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2013, с. 206 - 211.
Доклад 2012
Сборник доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, Варна: Наука и икономика, том I, 2012, с. 248-255.
Доклад 2012
Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата”, Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012, с. 122-132.
Доклад 2011
// Investments in the Future : 2011 : Eighth Intern. Sci. Conf., Oct. 6 - 8, 2011, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Осма междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето]. - Varna : Scientific and Techn. Unions - Varna, 2011, с. 165 - 170.
Учебно помагало 2011
Варна: Р.И.С., 2011, 116 с.
Статия 2011
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2011, № 4, с. 89 - 98.
Преглед на всички публикации