Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

513

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации

Вторник, кабинет 1-513: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет : 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-05 (Петък)
13:30 16:00 Е-Н101 Л Академични изследвания 46
2021-02-08 (Понеделник)
09:15 13:00 Е-Н102 Л Финансови инвестиции 45
2021-02-10 (Сряда)
10:15 13:00 Е-Н103 Л Финансови инвестиции 45
2021-02-11 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-Н103 Л Финансови инвестиции 45
15:15 17:00 Е-Н103 У Финансови инвестиции 45
2021-02-13 (Събота)
09:15 13:00 Е-Н101 У Финансови инвестиции 45
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността: Сборник студии, Варна: Наука и икономика, 2016, 108 - 156 .
Други 2015
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 75 - 80.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 334 - 342.
Преглед на всички публикации