Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

513, E-learn:https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации

Понеделник, кабинет 513: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 мар 2022, кабинет E-learn:https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq: 11:00-12:00

18 апр 2022, кабинет H-202: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е-311 Л Финансови инвестиции 27, 28, 29
Вторник
10:15 13:00 Е-307 Л Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването 30
Четвъртък
11:15 13:00 Е–323 Л Академични изследвания 2 22, 23
11:15 13:00 Е-310 Л Академични изследвания 1 24
Вид Година Публикация
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 27, 2021, 2, 60-71.
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и Икономика, 91, 2021, 105-152.
Студия 2020
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 123 [CXXIII], 2020, 7-56.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics - Varna : T. 1, Varna : Science and Economics Publ. House, 1, 2020, 419 - 430.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Преглед на всички публикации