Икономически университет - Варна

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

513

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации

Вторник, кабинет 1-513: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

08 окт 2019, кабинет 1-316: 13:00-15:00

12 ное 2019, кабинет 127 г: 15:15-17:15

03 дек 2019, кабинет 127 г: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансови инвестиции Курс 5, Корпоративни финанси - СПНУ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 323 Л Въведение във финансите 36, 37, 38, 39, 40, 41
15:15 17:00 223 У Въведение във финансите 42
Сряда
13:30 15:00 2-229 У Въведение във финансите 43
Четвъртък
13:30 16:00 2-310 Л Въведение във финансите 42, 43
2019-10-15 (Вторник)
14:15 15:00 H-207 Л Финансови инвестиции 5
2020-02-10 (Понеделник)
10:15 13:00 319 Л Финансови инвестиции 2
2020-02-12 (Сряда)
10:15 13:00 312 Л Финансови инвестиции 2
2020-02-13 (Четвъртък)
10:15 13:00 223 Л Финансови инвестиции 2
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Учебник 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160.
Учебник 2018
Варна: Е-летера ЕООД, 2018, 26.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 274.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността: Сборник студии, Варна: Наука и икономика, 2016, 108 - 156 .
Учебник 2016
2-ро прераб. и доп. издание, Варна: Е-Литера Софт, 2016, с. 108-295.
Доклад 2015
// Инвестиции в бъдещето : Десета науч.-прил. конф. с междунар. участие, Варна = Investments in the Future : Proc. : Tenth Intern. Sci. Conf., Varna / Org. Com. Dimitar Rusev et al. - Varna : VSTU, 2015, с. 75 - 80.
Учебник 2015
Първо издание, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 334 - 342.
Преглед на всички публикации