Икономически университет – Варна

проф. д-р Йордан Йорданов

проф. д-р Йордан Йорданов

проф. д-р Йордан Йорданов

513

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации на място

Сряда, кабинет 513/123a: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет H-214: 15:15-16:15

18 апр 2024, кабинет H-214: 15:15-16:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансови инвестиции * Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 2-315 Л Финансови инвестиции 22, 23
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия, Варна : Наука и кономика, 66, 2022, 2, 135-154., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и кономика, 2022, 272 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 80)., ISBN(печатно) 978-954-21-1108-5
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов [Year-Book. D. A. Tsenov Academy of Economics], Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [CXXIV] , 2021, 77-107., ISSN(печатно) 0861-8054
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 27, 2021, 2, 60-71.
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и Икономика, 91, 2021, 105-152.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics - Varna : T. 1, Varna : Science and Economics Publ. House, 1, 2020, 419 - 430.
Студия 2020
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 123 [CXXIII], 2020, 7-56.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Преглед на всички публикации