Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

513

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации

Сряда, кабинет 1-513: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

23 мар 2021, кабинет : 15:30-16:30

27 апр 2021, кабинет : 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 18:00 127В Л Академични изследвания 1 23, 24
Сряда
13:30 16:00 122 Л Финансови инвестиции 8, 9, 10
Четвъртък
10:15 13:00 H-207 Л Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването 11
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics - Varna : T. 1, Varna : Science and Economics Publ. House, 1, 2020, 419 - 430.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността: Сборник студии, Варна: Наука и икономика, 2016, 108 - 156 .
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 334 - 342.
Други 2015
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации