Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Йордан Йорданов

513, E-learn:https://meet.google.com/ujy-snrk-aoq

jordan@ue-varna.bg

http://users.ue-varna.bg/jordan/

Консултации

Четвъртък, кабинет 513: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

15 ное 2021, кабинет H-202: 11:15-13:00

02 дек 2021, кабинет H-201: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов инженеринг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Финансов инженеринг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Финансов инженеринг Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Финансов инженеринг Курс 6, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 301 Л Въведение във финансите 26, 27, 28
Четвъртък
13:30 15:00 H-104 У Въведение във финансите 28
15:15 17:00 303 У Въведение във финансите 27
Вид Година Публикация
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 27, 2021, 2, 60-71.
Студия 2020
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 123 [CXXIII], 2020, 7-56.
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the University of Economics - Varna : T. 1, Varna : Science and Economics Publ. House, 1, 2020, 419 - 430.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 138 - 160.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 92 - 97.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Други 2018
Варна : Е-летера, 2018, 26.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Студия 2016
Финансовата наука - между догмите и реалността: Сборник студии, Варна: Наука и икономика, 2016, 108 - 156 .
Преглед на всички публикации