Икономически университет – Варна

Секция „Обща икономическа теория”

Преглед на студентската научна дейност: 24.04.2023 г., (понеделник) от 10:00 ч. в зала 320.

Класиране:

Обща икономическа теория

първо място

Румяна Димитрова Мартева

второ място - колектив

Яница Димитрова Овчарова

Елица Стефанова Слабова

трето място- колектив

Дарина Кръстин Господинова

Ивайло Пламенов Тодоров

Регламент