Икономически университет – Варна

Секция “Логистика“

Преглед на студентската научна дейност:  24.04.2023 г. (понеделник), 13:30 ч., в зала 447.

Класиране:

 

Логистика

първо място

Ясмин Андреева Николаева

второ място - колектив

Тони Христова Стоянова

Жулиета Калинова Липчева

трето място

Джем Ахмедов Ибрямов