Икономически университет – Варна

Секция "Аграрна икономика"

Преглед на студентската научна дейност:  19.04.2023 г. (сряда), 13:30- 15:00 ч., зала 2-226.

Класиране:

 

Аграрен бизнес

първо място

Селина Лютвиева Скандалова

второ място

Йоана Нивелинова Георгиева

трето място

Джансу Ферхан Мехмедамин