Икономически университет – Варна

Секция "Колеж по туризъм"

Преглед на студентската научна дейност:  11.04.2023 г. (вторник), 13:00 ч., зала 3-201 в Колеж по туризъм.

Класиране:

Колеж по туризъм

първо място

Васил Василев Кънев

 
 

второ място -колектив

Атанас Йорданов Атанасов

 

  Теменужка Петрова Колева

 

второ място

Ивайло Веселинов Георгиев

 

трето място

Биляна Юлиянова Бисерова

 

трето място

Полина Бориславова Петрова