Икономически университет – Варна

Секция „Международни икономически отношения”

Преглед на студентската научна дейност:  18.04.2023 г.,  (вторник), 13:30  ч., зала 2-220.

Класиране:

Международни икономически отношения

първо място- колектив

Бетина Диянова Минкова

Веселина Руменова Борисова

Габриела Руменова Димова

второ място

Иванина Ивилинова Данева

трето място - колектив

Георги Георгиев Георгиев

Йоанна Пламенова Николова

Станислав Мартинов Йорданов

Яна Димитрова Костадинова