Икономически университет – Варна

Секция "Маркетинг"

Преглед на студентската научна дейност:  19.04.2023 г. (сряда), 16:15 ч., в зала 220.

Първо място - колектив - Емануел  Мариянов Тонев, Полина Панкова Цветкова, Николай Николаев Малев

Второ място - няма класирани

Трето място - няма класирани

Регламент