Икономически университет – Варна

Секция „Бизнес икономика”

Преглед на студентската научна дейност:   24.04.2023 г., (понеделник), 11:00 ч., зала Н-111

 

Класиране:

Бизнес икономика

първо място

Кристиан Петров Николов

второ място

Кристиян  Трайчев

трето място

Ерика Стефанова Лишковска