Икономически университет – Варна

Секция "Счетоводство"

Преглед на студентската научна дейност:  24.04.2023 г. (понеделник), 9:00 ч., в зала 446.

Класиране: 

 

Счетоводство

първо

Михаела Диянова Йорданова

второ

Катрин Димитрова Димитрова

трето

Хатидже Сюлейманова Салиева