Икономически университет – Варна

Класиране

Прегледът  на студентската научна дейност се проведе през месец април в 19 секции, профилирани според предлаганите в ИУ-Варна специалности за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Участие в прегледа взеха над 220 студенти (самостоятелно или в екипи) като всяка секция класира представените разработки.

На 25ти май 2021 г. всички класирани на първите места студенти имаха възможност да представят научните си разработки на научен форум – Студентска научна конференция, посветен на техните първи научноизследователски опити. Събитието премина при значителен интерес от страна на студентите, техните научни ръководители, преподаватели от университета и Колежа по туризъм. Водещ на научния форум бе доц. д-р Гергана Славова, преподавател от катедра „Аграрна икономика“ към Икономически университет – Варна.

Събитието бе проведено дистанционно, чрез използване на видеовръзка, което позволи отдалечено участие на много студенти, не само класираните на първите места.

 

Наградени по секции за 2021г.:

Секция „Олимпиада по програмиране“

Първо място - Дако Валентинов Димов           

Второ място -   Марио Димитров Кръстев        

Трето място -    Теодора Стоянова Ненчева

               

Колеж по туризъм към ИУ-Варна

Първо място – колектив - Христо Николаев Христов, Симона Петрова Димитрова     

Второ място -   Кристияна Боянова Кирилова 

Второ място – колектив - Кристина Православова Кьосева, Янка Димова Радулова, Олеся Михайливна Проданова        

Трето място -    Михаил Здравков Жеков           

Трето място -    Димитър Димчев Димитров    

 

Секция „Правни науки“

Първо място – колектив - Павлин Георгиев Димитров, Виктория Ангелова Панчева  

Второ място -   Жасмина Иванова Райкова       

Трето място -    Дамяна Янкова Янева

 

Секция „Счетоводство“

Първо място -  Преслава Руменова Георгиева

Първо място -  Преслава Атанасова Тодорова

Второ място -   Айше Фикретова Еминова        

Второ място -   Мелис Исмаил Вехби  

Трето място -    Дамяна Янкова Янева 

Трето място -    Вилиана Димитрова Маркова

 

Секция „Търговия 2030“            

Първо място -  Десислава Костова Костова      

Второ място -   Михаела Сашова Мирческа     

Трето място -    Николай Петков Златарски       

Трето място -    Николай Владимиров Митев  

 

Секция „Туризъм“       

Първо място -  Сузан Османова Илязова          

Второ място -   Красимир Калоянов Топалов  

Трето място -    Йордан Христов Табаков

 

Секция „Финанси“       

Първо място -  Елена Руменова Славчева        

Второ място -   Анелия Мирославова Вачева  

Трето място -    Катерина Недкова Койчева

               

Секция “Аграрен бизнес“         

Първо място -  Славка Людмилова Косова       

Второ място -   Тони Николаев Неделчев         

Трето място -    Християна Xристова

               

Секция „Маркетинг“  

Първо място – колектив - Габриела Димитрова Видева, Диляна Каменова Койчева, Момчил Танев, Йоанна Желева Желязкова      

Второ място -   Радослава Ивелинова Иванова              

Второ място -   Димитър Цветанов Атмаджов

 

Секция “Информатика“            

Първо място -  Петромир Пламенов Пенчев   

Второ място – колектив - Емине Станимирова Младенова, Силвия Пламенова Момчева, Севги Шемсиева Мехмедова      

Трето място -    Виктор Пламенов Николов

               

Секция „Международни икономически отношения“

Първо място -  Иванина Данева            

Второ място – колектив - Емилия Маринова, Елена Момчилова          

Трето място – колектив - Боян Георгиев, Глория Атанасова

               

Секция „Мениджмънт и публична администрация“

Първо място – колектив - Гергана Бойчева Николова, Десислава Светославова Димитрова,

Второ място - Иван Емилов Янев          

Трето място – колектив - Халиме Хълмиева Юсуфова, Арзу Исмаилова Халилова, Мария Антонова Димитрова, Валентин Давидов Иванов

                 

Секция „Строителен бизнес и предприемачество“   

Първо място -  няма класиран студент               

Второ място -   Веселка Георгиева Василева   

Трето място -    Здравка Гочева Илиева

               

Секция “Недвижими имоти  и инвестиции“  

Първо място -  Юлия Светлева Иванова            

Второ място -   Стелина Найденова Петрова   

Трето място -    Юлияна Даниелова Иванова

               

Секция “Бизнес икономика“  

Първо място -  Грозданка Емилова Свиленова              

Второ място -   Радина Светославова Кирова  

Трето място -    Мариана Георгиева Генова

               

Секция “Индустриален бизнес и предприемачество“

Първо място -  Свилен Стефанов Ангелов        

Второ място – колектив- Радина Николаева Николова, Мирослав Дилянов Стойчев 

Трето място -    Павел Стоянов Флоров

 

Секция “Логистика“    

Първо място -  Теменуга Радостинова Биберова          

Второ място -   Андрияна Бегова           

Трето място -    Пресияна Цветомирова Цветанова      

Трето място -    Неше Нихатова Ибрахимова

               

Секция “Обща икономическа теория“             

Първо място - Жак Милчев Семизов 

Второ място -   Анна-Мария Димитрова            

Трето място - колектив - Румен Мирославов Христов,  Яница Каменова Димитрова

   През месец април 2022 г., в ИУ-Варна се проведе традиционният Преглед на студентската научна дейност. Конференцията  се проведе в хибриден формат -  в зала 1 при Икономически университет – Варна и чрез използване на видеовръзка.  На 19 май 2022 г. седемнадесет студентски доклада, излъчени от различни секции, бяха изнесени на Студентска научна конференция и отличени от ректора на ИУ-Варна с грамоти и парични награди.

 

Наградени по секции за 2022 г.:

Секция „Мениджмънт и публична администрация“

Първо място - Ганна Семенивна Койчева

Второ място - Доника Пенчева Петкова

Трето място - Теодора Николаева Димитрова

 

Секция „Търговия 2030

Първо място - Мартина Малева Стефанова

Второ място - Даниел Емилов Георгиев

Трето място - Мария Цветелинова Джангазова

 

Секция „Счетоводство”

Първо място - Илияна Илиянова Симеонова

Второ място - Димитър Деянов Русев

Трето място - Ваня Левенова Атанасова

 

Секция „Обща икономическа теория”   

Първо място - Нели Илиева Желязова

Второ място - Мария Андреевна Подопригорина, Амилиа Илзинатова Губашева, Ирина Вячеславовна Иванова

Трето място - Александър Добромиров Желязков

Секция „Финанси”  

 

Първо място - Калина Свиленова Симеонова

Второ място - Василена Маринова Салашка

Трето място - Донияна Станиславова Стефанова

 

Секция „Предприемачество и инвестиционен  мениджмънт”

Първо място - Катерина Димова Григоривна

Второ място - Димитрина Енчева Ангелова

Трето място - Иван Пламенов Иванов

Трето място - Моника Димитрова Димитрова

 

Секция „Недвижими имоти и инвестиции”

Първо място - Преслава Петрова Любомирова

Второ място - Антон Димитров Чавеев

Трето място - Георги Христов Георгиев

 

Секция „Бизнес икономика”

Първо място - Георги Бисеров Георгиев

Второ място - Зорница Бориславова Върбанова

Трето място - Атанаска Димитрова Станчева

 

Секция „Информатика”

Първо място - Ерсин Мехмед Хюсеин

Второ място - Пресиян Радев Терзиев

Трето място - Йордан Иванов Йорданов

 

Секция „Олимпиада по програмиране”

Първо място - Теодора Стоянова Ненчева

Второ място - Мустафа Мехмедов Льотин

Трето място - Роман Сергеевич Рогатних

 

Секция „Правни науки”

Първо място - Жак Милчев Семизов

Второ място - Мехмед Мехмед Ешреф

Трето място - Даниел Владимиров Кирилов

 

Секция „Туризъм”

Първо място - Йордан Христов Табаков

Второ място - Радослав Веселинов Икономов

Трето място - Венета Филипова Великова

 

Секция „Международни икономически отношения”

Първо място – колектив - Деница Валентинова Вълева, Цветелина Костадинова Узунова

Второ място - Цветелина Костадинова Узунова

Трето място – колектив - Виктор Тодоров Тодоров, Анна Красимирова Ганева

 

Секция "Маркетинг"

Първо място – колектив -  Албена Валентинова Кръстева, Ванина Валентинова Димитрова, Деница Николаева Георгиева, Радостина Цонкова Цонева

Второ място – колектив - Десислава Атанасова Радева, Ивона Лилянова Ангелова, Цветелина Миленова Михова, Йоана Пламенова Николова

Трето място – колектив - Емануел Мариянов Тонев, Николай Николаев Малев, Полина Панкова Цветкова

 

 Секция “Индустриален бизнес и  предприемачество“

Първо място - Християн Иванов Колев

Второ място - Женя Димитрова Стаматова

Трето място – колектив - Исмегюл Левент Сали, Ахинора Петрова Петрова

 

Секция “Логистика“

Първо място - Михаела Костадинова Димитрова

Второ място - Ива Лъчезарова Иванова

Трето място - Кристиян Павлинов Колев

 

Секция "Аграрен бизнес"

Първо място - Денислав Иванов Генчев

Второ място - Елеонора Янкова Панова

Трето място - Кристиян Емилов Атанасов

 

Секция "Колеж по туризъм"

Първо място – колектив - Благовеста Стоянова Стоянова, Виктория Иванова Иванова

Второ място - Илия Мирославов Илиев

Трето място – колектив - Геновева Росенова Генова, Пресияна Богомилова Величкова

 

Наградени по секции за 2023 г.:

Секция

Място в класирането

Име, Презиме, Фамилия

 

Олимпиада по програмиране

първо

Мустафа Мехмедов Льотин

 

второ

Даниел Бисеров Стоянов

 

трето

Теодора Стоянова Ненчева

 

Колеж по туризъм

първо

Васил Василев Кънев

 
 

второ -колектив

Атанас Йорданов Атанасов

 

  Теменужка Петрова Колева

 

второ

Ивайло Веселинов Георгиев

 

трето

Биляна Юлиянова Бисерова

 

трето

Полина Бориславова Петрова

 

 

 

Правни науки

първо

Ангелина Евгениева Тодорова

 

второ

Марина Русева Маринчева

 

трето

Цвета Тихомирова Тодорова

 

Счетоводство

първо

Михаела Диянова Йорданова

 

второ

Катрин Димитрова Димитрова

 

трето

Хатидже Сюлейманова Салиева

 

Търговия 2030

първо

Радослав Пламенов Рачев

 

второ

Пламен Кирилов Гезенчов

 

трето

Дарина Божидарова Панайотова

 

Туризъм

първо

Ванина-Зара Марио Рангелова

 

второ

Джансел Джевадин Сали

 

второ

Силвия Николаева Грудева

 

трето

Цветомир Анатолиев Цветков

 

Финанси

първо

Виктор Иванов Йорданов

 

второ

Велико Николаев Дженов

 

трето

Билги Юзджанова Салиева

 

Аграрен бизнес

първо

Селина Лютвиева Скандалова

 

второ

Йоана Нивелинова Георгиева

 

трето

Джансу Ферхан Мехмедамин

 

Маркетинг

първо - колектив

Емануел  Мариянов Тонев

 

Полина Панкова Цветкова

 

Николай Николаев Малев

 

Информатика

първо

Ради Бойков Атанасов

 

второ

Вадим Вячеславович Драганов

 

трето

Пресиян Радев Терзиев

 

Международни икономически отношения

първо - колектив

Бетина Диянова Минкова

 

Веселина Руменова Борисова

 

Габриела Руменова Димова

 

второ

Иванина Ивилинова Данева

 

трето - колектив

Георги Георгиев Георгиев

 

Йоанна Пламенова Николова

 

Станислав Мартинов Йорданов

 

Яна Димитрова Костадинова

 

Мениджмънт и публична администрация

първо - колектив

Илина Маринова Кушева

 

Айлин Айдън Емел

 

Йоана  Николова Михайлова

 

второ - колектив

Владимир Сергеевич Гаврилица

 

Албина Викторивна Терсийска

 

Лилия Михайлова Бойкова

 

трето

Кристина Петьова Николова

 

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

първо

няма класиран студент

 

второ

Биляна Младенова Бойчева

 

трето

Селин Джевдет Исмаил

 

Недвижими имоти  и инвестиции

първо

Петя Атанасова Атанасова

 

второ

Полина Галинова Стоянова

 

трето

Билгин Исмаилов Шабанов

 

Бизнес икономика

първо

Кристиан Петров Николов

 

второ

Кристиян  Трайчев

 

трето

Ерика Стефанова Лишковска

 

Индустриален бизнес и предприемачество

първо

Красимир Кирилов Дачев

 

второ - колектив

Пламен Петров Андреев

 

Явор Маринов Каравелски

 

трето

няма класиран студент

 

Логистика

първо

Ясмин Андреева Николаева

 

второ - колектив

Тони Христова Стоянова

 

Жулиета Калинова Липчева

 

трето

Джем Ахмедов Ибрямов

 

Обща икономическа теория

първо

Румяна Димитрова Мартева

 

второ - колектив

Яница Димитрова Овчарова

 

Елица Стефанова Слабова

 

трето- колектив

Дарина Кръстин Господинова

 

Ивайло Пламенов Тодоров

 

 

 

 

Наградени по секции за 2024 г.:

Секция

Място в класирането

Име, Презиме, Фамилия

 

Олимпиада по програмиране

първо

Роман Сергеевич Рогатних

 

второ

Даниел Бисеров Стоянов

 

трето

Виктор Христов Николов

 

Колеж по туризъм

първо

Тея Емилова Благомирова

 
 

второ -колектив

Елеонора Смиленова Стоянова

 

Теодора Георгиева Георгиева

 

второ

Ивайло Веселинов Георгиев

 

трето

Атанас Йорданов Атанасов

 

трето - колектив

Георги Даниелов Давидов

 

 

Николай Николаев Атанасов

 

 

 

Правни науки

първо

Максимилияна Димитрова Гюмова

 

второ

Галина Георгиева Стоянова

 

трето -колектив

Елица Стефанова Слабова

 

Яница Димитрова Овчарова

 

Счетоводство

първо

Боян Божидаров Стоянов

 

второ

Жак Милчев Семизов

 

трето

Анна-Мария Светлозарова Димитрова

 

Търговия 2030

първо

Хараламби Божидаров Янков

 

второ

Радослав Пламенов Рачев

 

трето

Калия Константинова Кишишева

 

трето

Симона Бориславова Димитрова

 

Туризъм

първо

Силвия Николаева Грудева

 

първо

Цветомир Анатолиев Цветков

 

второ

Емрал Мюмюнов Курдов

 

трето - колектив

Василена Цветанова Василева

 

Никол Маринова Николова

 

трето

Иванина Георгиева Димитрова

 

Приложни изследвания във финансите

първо

Лора Пламенова Любенова

 

второ

Мая Радкова Христова

 

трето

Йосиф Ивайлов Николов

 

Аграрен бизнес

първо

Боян Пламенов Гарев

 

второ

Борис Славов Ненчев

 

трето

Моника Янкова Янкова

 

Маркетинг

първо - колектив

Емануел Мариянов Тонев

 

Микаела Красимирова Станева

 

второ - колектив

Камелия Диянова Христова

 

Нелина Димитрова Тодорова

 

Мартин Ивелинов Бадев

 

трето-колектив

Мелиса Ергин Мустафа

 

Октай Весвиев Ахмедов

 

Информатика

първо

Пресиян Радев Терзиев

 

второ

Петър Светлославов Чернаев

 

трето

Ния Златкова Димитрова

 

Международни икономически отношения

първо

Преслава Диянова Стоянова

 

второ

Емилия Веселинова Петрова

 

трето - колектив

Пламена Георгиева Георгиева

 

Даниела Росенова Козарова

 

Мениджмънт и публична администрация

първо

Мироцвета Кирилова Цветкова

 

второ

Михаела Димитрова Димитрова

 

трето

Красимира Йорданова Тодорова

 

трето

Йоана Николаева Михайлова

 

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

първо

Яна Петева Гюзелева

 

второ

Калина Мариянова Георгиева

 

трето

Радостин Махбуб Мохаммад

 

Недвижими имоти  и инвестиции

първо

Денислава Павлова Николова

 

второ

Христо Кирилов Христов

 

трето

Ксения Петривна Курдова

 

Бизнес икономика

първо

Маринела Георгиева Петрова

 

Индустриален бизнес и предприемачество

първо

Анелия Деянова Петрова

 

второ

Илона Вихренова Колева

 

трето

Ивомира Атанасова Генева

 

Логистика

първо

Берна Недим Чауш

 

второ

Микаела Петрова Петрова

 

трето

Илияна Добромирова Иванова

 

Обща икономическа теория

първо - колектив

Яна Васкова Петрова

 

Христиана Тодорова Караманова

 

второ

Александра Иванова Петкова

 

трето

Силвия Орлинова Кирова