Икономически университет – Варна

Катедрени специалностни комисии (КСК)

Катедрени специалностни комисии (КСК) за 2020/2021 учебна година

специалност "Финанси"

курс председател на КСК предстоящи заседания
първи доц. д-р Димитър Рафаилов  
втори доц. д-р Любомир Георгиев  
трети доц. д-р Светлана Герчева  
четвърти гл. ас. д-р Красимира Найденова  

 

специалност "Социална сигурност и застраховане"

курс

председател на КСК

предстоящи заседания

първи

гл. ас. д-р Александрина Панчева

 

 

специалност "Застраховане и осигуряване"

курс председател на КСК предстоящи заседания
втори доц. д-р Людмил Найденов  
трети доц. д-р Недялко Вълканов  
четвърти гл. ас. д-р Атанас Камеларов