Икономически университет - Варна

Катедрени специалностни комисии (КСК)

Катедрени специалностни комисии (КСК) за 2019 / 2020 учебна година

специалност "Финанси"

курс председател на КСК предстоящи заседания
първи доц. д-р Йордан Йорданов  
втори гл. ас. д-р Красимира Найденова  
трети гл. ас. д-р Атанас Камеларов  
четвърти доц. д-р Данчо Петров  

 

специалност "Застраховане и осигуряване"

курс председател на КСК предстоящи заседания
първи гл. ас. д-р Александрина Панчева  
втори доц. д-р Людмил Найденов  
трети доц. д-р Недялко Вълканов  
четвърти гл. ас. д-р Пламен Джапаров  

 

специалност "Банков мениджмънт"

председател на КСК предстоящо заседание
доц. д-р Любомир Георгиев  

 

Специалност "Корпоративни финанси"

председател на КСК предстоящо заседание
доц. д-р Димитър Рафаилов  

 

Специалност "Публични финанси"

председател на КСК предстоящо заседание
доц. д-р Светлана Герчева