Икономически университет – Варна

Катедрени специалностни комисии (КСК)

 

Катедрени специалностни комисии (КСК) за 2023 / 2024 учебна година

специалност "Финанси"

курс

председател на КСК

първи

 

втори

 

трети

 

четвърти

 

 

 Специалност „Социална сигурност и застраховане“

курс

председател на КСК

първи

 

втори

 

трети

 

четвърти