Икономически университет – Варна

Катедрени специалностни комисии

 

Катедрени специалностни комисии (КСК) за 2023 / 2024 учебна година

специалност "Финанси"

курс

председател на КСК

първи

доц. д-р Христина Благойчева

втори

доц. д-р Светлана Герчева

трети

гл. ас. д-р Красимира Найденова

четвърти

доц. д-р Димитър Рафаилов

 

специалност „Социална сигурност и застраховане“

курс

председател на КСК

първи

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

втори

доц. д-р Людмил Найденов

трети

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

четвърти гл. ас. д-р Александрина Панчева