Икономически университет – Варна

Катедрени специалностни комисии (КСК)

 

Катедрени специалностни комисии (КСК) за 2022 / 2023 учебна година

специалност "Финанси"

курс

председател на КСК

първи

доц. д-р Светлана Герчева

втори

гл.ас. д-р Красимира Найденова

трети

доц. д-р Димитър Рафаилов

четвърти

доц. д-р Любомир Георгиев

 

 Специалност „Социална сигурност и застраховане“

курс

председател на КСК

първи

доц. д-р Недялко Вълканов

втори

гл.ас. д-р Атанас Камеларов

трети

гл.ас. д-р Александрина Панчева

 

специалност "Застраховане и осигуряване"

курс

председател на КСК

четвърти

доц. д-р Людмил Найденов