Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Конкурс за студентско есе на тема "Финансовите иновации през погледа на поколение Z" (2022)

През м. октомври 2022 г. са публикувани финалните резултати от конкурса за студентско есе на тема "Финансовите иновации през погледа на поколение Z", организиран от катедра "Финанси" по повод честването на 100 години от преподаването на финансова наука в Икономически университет – Варна.

Класирани на първите 3 места са следните участници:

  • Първо място - Мехмед Ешреф - втори курс, спец. Мениджмънт;
  • Второ място - Гивезка Генчева - трети курс, спец. Финанси;
  • Трето място - Жак Семизов - трети курс, спец. Счетоводство и одит.

„Финансов иновационен лагер“ (2022) 

Заключителният етап на инициативата „Финансов иновационен лагер“ – част от „Световната седмица на парите“, която през 2022 г. премина под мотото „Изгради бъдещето си! Отнасяй се умно към парите!“, се проведе на 25 март 2022 г. Събитието е част и от календара с прояви, посветени на 100-годишнината на финансовата наука в Икономически университет – Варна.

В състезанието участваха 27 студенти, обучаващи се в различни специалности в ИУ – Варна, и 27 ученици от XI и XII клас, представящи училища от цялата страна. Участниците работиха съвместно в екипи от трима студенти и трима ученици. В рамките на лагера те решаваха казус на тема „Технологиите в помощ на нашите средства“, разработен от генералния спонсор на събитието CSOFT LTD.

На първо място се класира екипът в състав: Жак Семизов (спец. „Счетоводство и одит“, 2 курс), Румен Христов (спец. „Счетоводство и финанси“, 2 курс), Дамяна Янева (спец. „Счетоводство и одит“, 3 курс), Мариана Шидловская (ученичка в 12 клас от Търговска гимназия – Бургас), Райна Мешлинкова (ученичка в 11 клас от Търговска гимназия – Бургас) и Шерифе Нутфи (ученичка в 11 клас от Търговска гимназия – Бургас).

Второто място бе заето от екип в състав: Иван Йовков (спец. „Международни икономически отношения“, 1 курс), Александър Желязков (спец. „Финанси“, 1 курс), Иван Тодоров (спец. „Финанси“, 1 курс), Анна Точева (ученичка в 11 клас от ДФСГ „Интелект“ – Плевен), Петра Райчева (ученичка в 11 клас от  ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна и Стефани Шумкова (ученичка в 12 клас от  ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица).

Ha трето място бе отличен екипът на Росен Захариев (спец. „Финанси“, 3 курс), Мирослав Костадинов (спец. „Финанси“, 3 курс), Метин Емин (спец. „Финанси“, 3 курс), Радост Тончева (ученичка в 11 клас от Търговска гимназия – Бургас), Цветелина Цвяткова (ученичка в 11 клас от  Търговска гимназия – Бургас) и Максимилиан Илчев (ученик в 12 клас от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен).