Икономически университет – Варна

2019 - 2020 HORIZON 2020 "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", FIN-TECH

 

Проект FIN-TECH е първи за ИУ – Варна по Международната програма за научни изследвания и иновации HORIZON 2020. В международен мащаб в партньорската мрежа за изпълнение на проекта участват 21 висши училища, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните регулатори/надзорни органи (За България това е Комисията за финансов надзор) на всички 28 страни членки на ЕС и Швейцария, 8 международни регулатора и надзорни органи (BIS, IMF, OECD, EC, EBA, ESMA, EIOPA, ECB).

Страница на проекта: https://www.fintech-ho2020.eu/

Име на проекта: "A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme", FIN-TECH

Период на изпълнение на проекта: 01.01.2019 г. - 30.06.2021 г. 

Програма: Horizon 2020

Тип действие: CSA "Coordination and support actions"

Мотив за разработването и изпълнението на проект FIN-TECH е фактът, че технологиите във финансовите услуги носят възможности (конкурентни цени, подобряване на функциите за потребителите на финансови услуги и др.), но и рискове (кредитен риск, пазарен риск, кибер риск), които рискове се повишават от взаимосвързаността на ФинТех платформите (системен риск).

Основна цел на проект FIN-TECH е да създаде инструмент за измерване, моделиране и управление на различните видове риск при използване на технологични иновации в сферата на финансовите услуги (ФинТех иновации) с цел постигане на устойчивост на финтех иновациите.

Дейностите по проекта FIN-TECH се основават на приноса на:

  • Финтех компании и финтех центрове, които имат детайлно разбиране на бизнес моделите, основани на финансови технологии;
  • Регулатори и надзорни органи, които имат подробно разбиране за регулациите и рисковете, засягащи финансовите технологии;
  • Университети и изследователски центрове, които имат подробно разбиране за моделите за управление на риска, приложими към финансовите технологии.
Партньори по проекта: