Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

432

lyubenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 432: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 432: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 апр 2020, кабинет 221: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на риска Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 306 У Въведение в статистиката 34
Сряда
09:15 11:00 2-132 У Въведение в статистиката 33
11:15 13:00 2-132 У Въведение в статистиката 32
13:30 16:00 2-219 У Управление на риска 36, 37, 38
Четвъртък
11:15 13:00 319 У Количествени методи 61, 62
13:30 15:00 433 У Количествени методи 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 74, 75, 77
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Учебник 2009
Трето преработено и допълнено издание, Варна: Наука и икономика, 2009, 300 с..
Доклад 2006
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2006, с. 225-237.
Преглед на всички публикации