Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

432

lyubenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 432: 11:00-13:00

Петък, кабинет 432: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, Финанси (Дистанционно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, Финанси (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 50 У Бизнес статистика 28
13:30 16:00 H-205 У Финансова иконометрия 9
Вторник
10:15 13:00 53 У Финансова иконометрия 8
13:30 15:00 53 У Бизнес статистика 29
Петък
13:30 16:00 H-203 У Финансова иконометрия 10
2020-09-26 (Събота)
13:30 16:00 303 Л Финансова иконометрия 2
2020-09-27 (Неделя)
09:15 11:00 H-203 У Информатика 47
11:15 13:00 H-203 У Информатика 45
13:30 15:00 H-203 У Финансова иконометрия 2
2020-09-29 (Вторник)
15:15 17:00 H-202 У Информатика 45
2020-09-30 (Сряда)
10:15 13:00 H-209 Л Финансова иконометрия 2
13:30 15:00 H-203 У Информатика 45
2020-10-01 (Четвъртък)
09:15 11:00 Н-213 У Информатика 47
13:30 16:00 H-209 У Финансова иконометрия 2
2020-10-02 (Петък)
11:15 13:00 H-205 У Информатика 47
2020-10-03 (Събота)
13:30 15:00 H-201 У Финансова иконометрия 2
2020-10-04 (Неделя)
13:30 15:00 H-201 У Финансова иконометрия 2
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Учебник 2009
Трето преработено и допълнено издание, Варна: Наука и икономика, 2009, 300 с..
Доклад 2006
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2006, с. 225-237.
Преглед на всички публикации