Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

432

lyubenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 432: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/xva-qzzo-fen, 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-104 У Въведение в статистиката 1
Сряда
13:30 15:00 232 У Въведение в статистиката 2
15:15 17:00 306 У Въведение в статистиката 16
Петък
13:30 15:00 H-104 У Въведение в статистиката 17
2023-09-20 (Сряда)
17:15 19:00 Е-1 У Информатика 43
2023-09-21 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-4 У Информатика 45
15:15 17:00 Е-1 У Информатика 41
2023-09-25 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-3 У Информатика 45
2023-09-26 (Вторник)
13:30 15:00 Е-1 У Информатика 44, 46
15:15 17:00 Е-2 У Информатика 42
17:15 19:00 Е-2 У Информатика 43
2023-09-27 (Сряда)
09:15 11:00 Е-2 У Информатика 44, 46
17:15 19:00 Е-1 У Информатика 42
2023-09-28 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-3 У Информатика 42
11:15 13:00 Е-4 У Информатика 41
13:30 15:00 Е-3 У Информатика 45
15:15 17:00 Е-2 У Информатика 44, 46
2023-09-29 (Петък)
09:15 11:00 Е-3 У Информатика 41
11:15 13:00 Е-4 У Информатика 43
Вид Година Публикация
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 21-28., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Статия 2013
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 63-72.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2010, 613-618.
Преглед на всички публикации