Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

432

lyubenov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xva-qzzo-fen

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 432: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 432 : 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Информатика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Софтуерен бизнес Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансова иконометрия Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 438 У Софтуерен бизнес 26
11:15 13:00 H-202 У Информатика 28
13:30 15:00 53 У Информатика 8
Вторник
08:15 11:00 51 У Финансова иконометрия 9
11:15 13:00 437 У Информатика 32
Четвъртък
07:30 10:00 303 У Приложна математика 23
13:30 15:00 53 У Бизнес статистика 15
Петък
11:15 13:00 438 У Въведение в статистиката 16
13:30 16:00 H-203 У Финансова иконометрия 10
2021-09-23 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-310 У Информатика 38
15:15 17:00 Е-Н210 У Информатика 42
2021-09-24 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н212 У Информатика 39
17:15 19:00 Е-305 У Информатика 40
2021-09-25 (Събота)
09:15 11:00 Е-Н101 У Информатика 43
11:15 13:00 Е-Н212 У Информатика 38
13:30 16:00 Е-Н212 Л Финансова иконометрия 45
17:15 19:00 Е-303 У Информатика 42
2021-09-26 (Неделя)
09:15 11:00 Е-303 У Информатика 43
11:15 13:00 Е-303 У Информатика 40
13:30 15:00 Е-Н101 У Информатика 39
15:15 18:00 Е–Н207 У Финансова иконометрия 45
2021-09-27 (Понеделник)
15:15 17:00 Е-312 У Информатика 43
17:15 19:00 Е-Н101 У Информатика 38
2021-09-28 (Вторник)
13:30 15:00 Е-Н212 У Финансова иконометрия 45
15:15 17:00 Е-Н104 У Информатика 42
2021-09-29 (Сряда)
10:15 13:00 Е-302 Л Финансова иконометрия 45
13:30 15:00 Е-302 У Финансова иконометрия 45
15:15 17:00 Е-Н104 У Информатика 39
17:15 19:00 Е-303 У Информатика 40
2021-09-30 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-306 У Финансова иконометрия 45
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Учебник 2009
Трето преработено и допълнено издание, Варна: Наука и икономика, 2009, 300 с..
Доклад 2006
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2006, с. 225-237.
Преглед на всички публикации