Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

432

lyubenov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 432: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 432: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет H-209: 11:00-14:00

13 ное 2019, кабинет Н-210: 11:00-14:00

04 дек 2019, кабинет Н-210: 11:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 H-214 У Въведение в статистиката 26
Вторник
13:30 15:00 H-203 У Въведение в статистиката 11
17:15 19:00 438 У Въведение в статистиката 16
Четвъртък
09:15 11:00 51 У Въведение в статистиката 8
15:15 17:00 438 У Въведение в статистиката 10
17:15 19:00 438 У Въведение в статистиката 17
Петък
08:15 10:00 51 У Въведение в статистиката 9
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Учебник 2009
Трето преработено и допълнено издание, Варна: Наука и икономика, 2009, 300 с..
Доклад 2006
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2006, с. 225-237.
Преглед на всички публикации