Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

гл. ас. д-р Любомир Любенов

432

lyubenov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xva-qzzo-fen

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/xva-qzzo-fen: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/xva-qzzo-fen: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет eLearn: 11:00-13:00

25 ное 2021, кабинет eLearn: 11:00-13:00

Информатика
Софтуерен бизнес
Въведение в статистиката
Бизнес статистика
Финансова иконометрия
Приложна математика
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Учебник 2009
Трето преработено и допълнено издание, Варна: Наука и икономика, 2009, 300 с..
Доклад 2006
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2006, с. 225-237.
Преглед на всички публикации