Икономически университет – Варна

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 439: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 439: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 13:30-15:00

26 апр 2022, кабинет Н-203: 13:30-15:00

Вид Година Публикация
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70.
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-81. ISSN 2683-0280.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 6-22.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 63-71.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 258 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 79).
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 82-88. ISSN 2683-0280.
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, UIKTEN - Association for Information Communication Technology, Education and Science, 10, 2021, 1, 133-143.
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 378-383.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-126. ISSN 2683-0280.
Преглед на всички публикации