Икономически университет – Варна

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

234

yalexandrova@ue-varna.bg

Заместник-декан на факултет "Информатика"

Приемно време

Вторник, кабинет 234: 13:30-15:30

Консултации

Петък, кабинет 234: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Проектиране на информационни системи Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Е-бизнес Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Електронен бизнес и онлайн предприемачество Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Анализ на данни в Excel Курс 2, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-205 Л Е-бизнес 26
11:15 13:00 H-202 Л Анализ на данни в Excel 44
Четвъртък
15:15 17:00 306 Л Електронен бизнес и онлайн предприемачество 27
Петък
09:15 11:00 301 Л Проектиране на информационни системи 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес информационни системи Бизнес интелигентни системи 4 10 1-438 18.05.2023 13:00 - 15:00
Информатика (с преподаване на английски език) - ДНДО Проектиране на информационни системи 6 66 Н-202 19.05.2023 13:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Интелигентни системи 4 42 1-50 23.05.2023 13:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Интелигентни системи 4 43 1-50 23.05.2023 15:00 - 17:00
Информатика и компютърни науки Интелигентни системи 4 44 1-50 23.05.2023 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Доклад 2022
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 06-08 October 2022, Varna, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, 89-94. / DOI 10.1109/ICAI55857.2022.9960023 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 2, 2022, 11, 172-183., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt , Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 219-223., ISBN(печатно) 978-166544076-9 / DOI 10.1109/ICICIS52592.2021.9694177 / Scopus
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-126., ISSN(печатно) 2683-0280 / Линк
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 369-374., ISBN(печатно) 978-166544076-9 / DOI 10.1109/ICICIS52592.2021.9694123 / Scopus
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 82-88. ., ISSN(печатно) 2683-02801 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 63-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-40851 / Линк
Преглед на всички публикации