Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Янка Александрова

гл. ас. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

03 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/dds-idmg-yxn: 10:00-

08 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/dds-idmg-yxn: 10:00-

09 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/dds-idmg-yxn: 10:00-

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/dds-idmg-yxn: 10:00-

Основи на информационните системи
Бизнес интелигентни системи
Проектиране на информационни системи
Технологии в дигиталния маркетинг
Бизнес интелиджънс и Big Data
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 177 - 187.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Доклад 2018
18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2 - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 18. Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 18, 2018, 2.1, 125 - 132.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - Наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция..., Варна : Наука и икономика, 2018, 146 - 156.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Преглед на всички публикации