Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Янка Александрова

гл. ас. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 14:00-16:00

Петък, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 438: 15:15-17:00

15 ное 2019, кабинет H214: 15:15-17:00

13 дек 2019, кабинет H214: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
07:30 09:00 51 Л Счетоводен софтуер 1, 2, 3, 4, 5, 6
13:30 15:00 438 У Проектиране на информационни системи 42
15:15 17:00 438 У Проектиране на информационни системи 41
Четвъртък
16:15 19:00 323 Л Информатика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
Петък
15:15 18:00 H-214 Л Проектиране на информационни системи 41, 42, 43
2019-10-17 (Четвъртък)
14:15 15:00 H-206 Л Основи на информационните системи 46, 66
2019-10-18 (Петък)
11:15 12:00 H-212 У Бизнес анализи и извличане на знания 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 177 - 187.
Доклад 2018
18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2 - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 18. Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 18, 2018, 2.1, 125 - 132.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - Наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция..., Варна : Наука и икономика, 2018, 146 - 156.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 217 - 224.
Доклад 2017
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Albena, SGEM, 4, 2017, Book 1, 709-716.
Преглед на всички публикации