Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Янка Александрова

гл. ас. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 439 https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 11:00-13:00

Петък, кабинет 439 https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 10:15-11:15

Петък, кабинет 439 https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

25 яну 2021, кабинет https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 13:00-15:00

Счетоводен софтуер
Основи на информационните системи
Проектиране на информационни системи
Моделиране на бизнес процесите
Бизнес анализи и извличане на знания
Технологии в дигиталния маркетинг
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 August 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.032, 20, 2020, 2.1, 247 - 254. ISBN 978-619-7603-06-4, ISSN 1314-2704.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 177 - 187.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2018
18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2 - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 18. Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 18, 2018, 2.1, 125 - 132.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - Наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция..., Варна : Наука и икономика, 2018, 146 - 156.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Преглед на всички публикации