Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Янка Александрова

гл. ас. д-р Янка Александрова

гл. ас. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 439: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 439: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

16 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 15:15-17:00

14 дек 2021, кабинет https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv: 15:15-17:00

Счетоводен софтуер
Основи на информационните системи
Проектиране на информационни системи
Е-бизнес
Бизнес анализи и извличане на знания
Технологии в дигиталния маркетинг
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-120. ISSN 2683-0280.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-81. ISSN 2683-0280.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 6-22.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 63-71.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 258 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 79).
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 82-88. ISSN 2683-0280.
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, UIKTEN - Association for Information Communication Technology, Education and Science, 10, 2021, 1, 133-143.
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 378-383.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-126. ISSN 2683-0280.
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt , Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 222-226.
Преглед на всички публикации