Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Янка Александрова

гл. ас. д-р Янка Александрова

439

yalexandrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 14:00-16:00

Петък, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 438: 15:15-17:00

15 ное 2019, кабинет H214: 15:15-17:00

13 дек 2019, кабинет H214: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Счетоводен софтуер Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Бизнес анализи и извличане на знания Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
07:30 09:00 51 Л Счетоводен софтуер 1, 2, 3, 4, 5, 6
13:30 15:00 438 У Проектиране на информационни системи 42
15:15 17:00 438 У Проектиране на информационни системи 41
Четвъртък
16:15 19:00 323 Л Информатика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
Петък
15:15 18:00 H-214 Л Проектиране на информационни системи 41, 42, 43
2019-10-17 (Четвъртък)
14:15 15:00 H-206 Л Основи на информационните системи 46, 66
2019-10-18 (Петък)
11:15 12:00 H-212 У Бизнес анализи и извличане на знания 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Монография 2019
, 2019, 88 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 4).
Доклад 2018
Търговия 4.0 - Наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция..., Варна : Наука и икономика, 2018, 146 - 156.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Доклад 2018
18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018 : Conference Proceedings, 2 - 8 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 18. Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 18, 2018, 2.1, 125 - 132.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 217 - 224.
Доклад 2017
4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Albena, SGEM, 4, 2017, Book 1, 709-716.
Преглед на всички публикации