Икономически университет – Варна

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации на място

Понеделник, кабинет 318а: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/pjj-dpne-tay, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 318а: 10:00-12:00

03 апр 2024, кабинет 318а: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информационните системи Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Е-бизнес * Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Киберсигурност * Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Киберсигурност * Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Управление на информационната сигурност Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Научни изследвания в Data Science Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 303 Л Основи на информационните системи 8
13:30 16:00 H-206 Л Управление на информационната сигурност 9
Сряда
13:30 15:00 H-210 Л Научни изследвания в Data Science 1 38
16:15 18:00 323 Л Академични изследвания 2 8, 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес информационни системи Управление на информационната сигурност 4 9 Н-201 17.05.2024 08:00 - 09:00
Мобилни и уеб технологии Киберсигурност 5 10 1-437 23.05.2024 08:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Киберсигурност 6 42 1-437 23.05.2024 08:00 - 10:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Облачни технологии 5 18 1-523 23.05.2024 11:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Облачни технологии 6 46 1-523 23.05.2024 11:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Облачни технологии 6 60 1-523 23.05.2024 11:00 - 13:00
Дигитални технологии в бизнеса Основи на информационните системи 2 8 1-50 01.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 15:00 - 17:00 1-53
29.05.2024 15:00 - 17:00 1-53
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 09:00 - 11:00 Н-205
03.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
04.06.2024 09:00 - 11:00 Н-205
04.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси: Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 06 октомври 2023 г. = Human Resource Management: International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна: Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2024, 243 – 251., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Статия 2023
International Journal of Intelligent Computing and Information Sciences, Cairo, Egypt : Ain Shams University. Faculty of Computer and Information Sciences. , 23, 2023, 3, 19-30., ISSN(печатно) 1687- 109X / DOI 10.21608/ijicis.2023.195099.1256 / Линк
Статия 2023
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 15, 2023, 13, 10378 1-2., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su151310378 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 143-150., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.143 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 224-233., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.224 / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-85401 / DOI 10.53656/ped2022-8.04 / Web of Science
Доклад 2022
Digital Transformation Technology : Proceedings of ITAF 2020, December 16 - 17, 2020 , New York: Springer Publ., 2022, 375-393. - (Lecture Notes in Networks and Systems [LNNS] Book Series ; Vol. 224)., ISBN(печатно) 978-981-16-2275-5 / DOI 10.1007/978-981-16-2275-5_23 / Scopus / Линк
Статия 2022
World Journal of Engineering research and Technology, Lakhani, India : Dr. K. M. Girhepunje et. al., 8, 2022, 2, 12 [1-20]., ISSN(печатно) 2454-695X1 / Линк
Доклад 2022
5th International Conference on Computing and Informatics (ICCI, 2022) : Proccedings, 9 - 10 March 2022, New Cairo, Egypt, New Cayro, Egipt : Future University in Egypt, 2022, 374-377., ISBN(печатно) 978-166549972-9 / DOI 10.1109/ICCI54321.2022.9756080 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Преглед на всички публикации