Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Сряда, кабинет 318а: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

24 окт 2022, кабинет 318a: 13:30-15:30

14 ное 2022, кабинет 318a: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Е-финанси Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Киберсигурност Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Киберсигурност Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Киберсигурност Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 323 Л Информатика 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Сряда
16:15 19:00 H-212 Л Е-финанси 66
2022-10-24 (Понеделник)
13:30 16:16 319 Л Основи на информационните системи 19, 67
2022-10-25 (Вторник)
09:38 12:38 319 Л Основи на информационните системи 19, 67
2022-10-26 (Сряда)
12:00 13:16 H-205 Л Основи на информационните системи 19, 67
2022-10-30 (Неделя)
09:38 12:38 53 Л Киберсигурност 18, 19, 67
2022-10-31 (Понеделник)
14:08 17:08 223 Л Киберсигурност 18, 19, 67
2022-11-08 (Вторник)
12:00 15:38 H-209 Л Електронен бизнес 18, 19, 67
2022-11-09 (Сряда)
13:30 15:38 50 Л Електронен бизнес 18, 19, 67
Вид Година Публикация
Студия 2022
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 14, 2022, 14, 8257 - 1-25., ISSN(печатно) 20711050, ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su14148257 / Scopus / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70.
Доклад 2022
5th International Conference on Computing and Informatics (ICCI, 2022) : Proccedings, 9 - 10 March 2022, New Cairo, Egypt, New Cayro, Egipt : Future University in Egypt, 2022, 129-132., ISBN(печатно) 978-166549972-9 / DOI 10.1109/ICCI54321.2022.9756080 / Scopus
Доклад 2022
Digital Transformation Technology : Proceedings of ITAF 2020, December 16 - 17, 2020 , New York: Springer Publ., 2022, 375-393. - (Lecture Notes in Networks and Systems [LNNS] Book Series ; Vol. 224)., ISBN(печатно) 978-981-16-2275-5 / DOI 10.1007/978-981-16-2275-5_23 / Scopus / Линк
Статия 2022
World Journal of Engineering research and Technology, Lakhani, India : Dr. K. M. Girhepunje et. al., 8, 2022, 2, 12 [1-20]., ISSN(печатно) 2454-695X1 / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-8540 / DOI 10.53656/ped2022-8.04
Доклад 2022
Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times : 6th FEB International Scientific Conference, 16 - 20 May 2022, Maribor, Slovenia, Maribor, Slovenia : University of Maribor ; University Press, 2022, 99-110. ., ISBN(онлайн) 978-961-286-600-6
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 89-98.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-126. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Преглед на всички публикации