Икономически университет – Варна

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Вторник, кабинет 318а: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Е-бизнес Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Електронен бизнес и онлайн предприемачество Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-205 Л Е-бизнес 26
13:30 15:00 220 Л Облачни технологии 36, 37, 39
Четвъртък
15:15 17:00 306 Л Електронен бизнес и онлайн предприемачество 27
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес информационни системи Планиране и управление сигурността на информационните системи 4 10 1-437 04.05.2023 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Киберсигурност 5 10 1-58 05.05.2023 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Киберсигурност 6 48 1-58 05.05.2023 14:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса Системи за управление на бизнес процеси 5 18 1-437 17.05.2023 09:00 - 10:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Системи за управление на бизнес процеси 5 19 1-437 17.05.2023 09:00 - 10:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Системи за управление на бизнес процеси 6 67 1-437 17.05.2023 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Облачни технологии 4 42 1-437 17.05.2023 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Облачни технологии 4 43 1-437 17.05.2023 11:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Облачни технологии 4 44 1-437 18.05.2023 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Облачни технологии 4 45 1-437 18.05.2023 11:00 - 12:00
Бизнес информационни системи Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор 4 10 1-438 23.05.2023 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 15, 2023, 13, 10378 1-2., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su151310378 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2022
World Journal of Engineering research and Technology, Lakhani, India : Dr. K. M. Girhepunje et. al., 8, 2022, 2, 12 [1-20]., ISSN(печатно) 2454-695X1 / Линк
Доклад 2022
5th International Conference on Computing and Informatics (ICCI, 2022) : Proccedings, 9 - 10 March 2022, New Cairo, Egypt, New Cayro, Egipt : Future University in Egypt, 2022, 374-377., ISBN(печатно) 978-166549972-9 / DOI 10.1109/ICCI54321.2022.9756080 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Доклад 2022
Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times : 6th FEB International Scientific Conference, 16 - 20 May 2022, Maribor, Slovenia, Maribor, Slovenia : University of Maribor ; University Press, 2022, 99-110., ISBN(онлайн) 978-961-286-600-6 / DOI 10.18690/um.epf.5.2022 / Линк
Доклад 2022
Digital Transformation Technology : Proceedings of ITAF 2020, December 16 - 17, 2020 , New York: Springer Publ., 2022, 375-393. - (Lecture Notes in Networks and Systems [LNNS] Book Series ; Vol. 224)., ISBN(печатно) 978-981-16-2275-5 / DOI 10.1007/978-981-16-2275-5_23 / Scopus / Линк
Студия 2022
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 14, 2022, 14, 8257 - 1-25., ISSN(печатно) 2071-1050, ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su14148257 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-85401 / DOI 10.53656/ped2022-8.04 / Web of Science
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-120. ., ISSN(печатно) 2683-0280 / Линк
Преглед на всички публикации