Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Четвъртък, кабинет 318а: 12:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Е-бизнес Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 18:00 Е–323 Л Информатика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Сряда
11:15 13:00 220 Л Е-бизнес 42, 43
Четвъртък
09:15 12:00 Е–323 Л Информатика 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 158 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 71).
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 1, 188 - 227.
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia: UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Доклад 2020
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2019), Rhodes, Greece, 23 - 28 September : Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., AIP Conference Proc. ; 2293, 2020, 1, November 25 , 120024-1 - 120024-4.
Статия 2019
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 126 - 134.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018), 13 - 18 September 2018, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2116, 2019, 1, July 24, 200029-1 - 200029-4.
Преглед на всички публикации