Икономически университет - Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение

Консултации

Сряда, кабинет 318а: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

27 ное 2019, кабинет 318a: 11:30-12:30

11 дек 2019, кабинет 318a: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 323 Л Информатика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Четвъртък
16:15 19:00 323 Л Информатика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
2019-10-16 (Сряда)
09:15 10:00 H-209 Л Електронен бизнес 45, 46, 66
2019-10-17 (Четвъртък)
14:15 15:00 H-206 Л Основи на информационните системи 46, 66
15:15 16:00 H-206 Л Киберсигурност 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2019
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018), 13 - 18 September 2018, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2116, 2019, 1, July 24, 200029-1 - 200029-4.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 126 - 134.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Статия 2019
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Статия 2018
International Journal of Electronic Commerce Studies, Taipei,Taiwan : Academy of Taiwan Information Systems Research, 9, 2018, 2, 119 - 132.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Доклад 2018
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 25–30 September 2017, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 1978, 2018, 1, July 10, 440016-1 - 440016-4. (AIP Conference Proceedings ; Vol.1978 ; 1).
Доклад 2018
International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2018 (ICCMSE-2018) : Proceedings, 14 -18 March 2018, Thessaloniki, Greece , Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2040, 2018, 1, 050015-1 - 050015-4. - (AIP Conference Proceedings ; 2040).
Доклад 2018
International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2018 (ICCMSE 2018), 14 - 18 March 2018, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2040, 2018, 1, November 30, 050014-1 - 050014-4. - (AIP Conference Proceedings ; 2040, 1).
Преглед на всички публикации