Икономически университет - Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Четвъртък, кабинет 318а: 12:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 12:00 Е–Н208 Л Информатика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Сряда
10:15 13:00 127Г Л Операционни системи 26
Четвъртък
09:15 12:00 Е–Н208 Л Информатика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 122 Л Операционни системи UNIX 42, 43, 44, 45
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia: UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018), 13 - 18 September 2018, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2116, 2019, 1, July 24, 200029-1 - 200029-4.
Статия 2019
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 126 - 134.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Доклад 2018
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 25–30 September 2017, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 1978, 2018, 1, July 10, 440016-1 - 440016-4. (AIP Conference Proceedings ; Vol.1978 ; 1).
Статия 2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov : PC Technology Center, 2, 2018, 2 (92), 38 - 44.
Преглед на всички публикации