Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Понеделник, кабинет 318а: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2021, кабинет онлайн: 11:00-

15 ное 2021, кабинет онлайн: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и управление сигурността на информационните системи Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Е-бизнес Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-304 Л Облачни технологии 6, 7, 51
13:30 16:00 Е-303 Л Основи на информационните системи 9
Вторник
13:30 16:00 Е-117 Л Планиране и управление сигурността на информационните системи 26
Четвъртък
13:30 16:00 Е-311 Л Облачни технологии 23, 24, 25, 50
Петък
13:30 15:00 Е-305 Л Академични изследвания 1 8, 34, 35, 36, 37
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 158 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 71).
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 82-88. ISSN 2683-0280.
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt, Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 378-383.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-126. ISSN 2683-0280.
Доклад 2021
Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems : ICICIS 2021, Dec. 05 - 07, 2021, Ain Shams University, Cairo, Egypt , Piscataway, NJ, USA : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 222-226.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 89-98.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-120. ISSN 2683-0280.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-81. ISSN 2683-0280.
Доклад 2021
Digital Transformation Technology : Proceedings of ITAF 2020, December 16 - 17, 2020 , New York : Springer Publ., 2021, 375-393. - (Lecture Notes in Networks and Systems [LNNS] Book Series ; Vol. 224).
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 63-71.
Преглед на всички публикации