Икономически университет - Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение

Консултации

Вторник, кабинет 318а: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2020, кабинет 318a: 14:00-16:00

14 апр 2020, кабинет 318a: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информационните системи Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Планиране и управление сигурността на информационните системи Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Е-бизнес Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 5, (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 5, (Редовно обучение)
Облачни технологии Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 127Г Л Облачни технологии 25, 26, 27
16:15 19:00 127Г Л Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор 30, 31
Вторник
16:15 19:00 304 Л Планиране и управление сигурността на информационните системи 30, 31
Сряда
13:30 16:00 222 Л Е-бизнес 46
16:15 19:00 312 Л Основи на информационните системи 26
2020-02-21 (Петък)
15:15 16:00 H-205 Л Облачни технологии 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia: UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66.
Статия 2019
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 126 - 134.
Доклад 2019
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018), 13 - 18 September 2018, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2116, 2019, 1, July 24, 200029-1 - 200029-4.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Статия 2018
Journal of Applied Economic Sciences, Craiova : ASERS Publishing, 8, 2018, Spring 2(56), 510 - 519.
Статия 2018
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN, 7, 2018, 1, 171 - 181.
Статия 2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov : PC Technology Center, 2, 2018, 2 (92), 38 - 44.
Доклад 2018
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 25–30 September 2017, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 1978, 2018, 1, July 10, 440017-1 - 440017-4.
Преглед на всички публикации