Икономически университет - Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации

Вторник, кабинет 318а: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет : 13:00-14:00

Основи на информационните системи
Планиране и управление сигурността на информационните системи
Информационни и комуникационни технологии във финансовия сектор
Е-бизнес
Облачни технологии
Облачни технологии
Вид Година Публикация
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia: UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Статия 2019
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 126 - 134.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018), 13 - 18 September 2018, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2116, 2019, 1, July 24, 200029-1 - 200029-4.
Доклад 2018
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), 25–30 September 2017, Thessaloniki, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 1978, 2018, 1, July 10, 440016-1 - 440016-4. (AIP Conference Proceedings ; Vol.1978 ; 1).
Статия 2018
International Journal of Electronic Commerce Studies, Taipei,Taiwan : Academy of Taiwan Information Systems Research, 9, 2018, 2, 119 - 132.
Статия 2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov : PC Technology Center, 2, 2018, 2 (92), 38 - 44.
Преглед на всички публикации