Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

доц. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Сряда, кабинет 318а: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

17 мар 2021, кабинет : 11:30-13:00

07 апр 2021, кабинет : 11:30-13:00

Операционни системи
Основи на информационните системи
Планиране и управление сигурността на информационните системи
Облачни технологии
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 158 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 71).
Доклад 2020
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2019), Rhodes, Greece, 23 - 28 September : Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., AIP Conference Proc. ; 2293, 2020, 1, November 25 , 120024-1 - 120024-4.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Статия 2020
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia: UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology Education a. Sci., 9, 2020, 1, 55 - 66.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 1, 188 - 227.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 126 - 134.
Статия 2019
International Journal of E-Business Research (IJEBR), Hershey : IGI Global Publishing, 15, 2019, 1, 38 - 54.
Статия 2019
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 14, 2019, 5, 108 - 121.
Доклад 2019
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018), 13 - 18 September 2018, Rhodes, Greece, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. , 2116, 2019, 1, July 24, 200029-1 - 200029-4.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298.
Преглед на всички публикации