Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Маркетинг
Дигитални медии и ПР
Международен бизнес (с преподаване на английски език)
ОКС "магистър"
Управление на продажбите и мърчандайзинг
Корпоративен маркетинг
Реклама и медийни комуникации
Маркетинг и бранд мениджмънт