Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Маркетинг
Международен бизнес (с преподаване на английски език)
Дигитални медии и ПР
ОКС "магистър"
Корпоративен маркетинг
Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)
Реклама и медийни комуникации
Управление на продажбите и мърчандайзинг