Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция’2021

Традиционната Студентска научна конференция в Икономически университет – Варна се състоя на 25 май 2021 г.  Събитието е естествен завършек на ежегодния Преглед на студентската научна дейност, който се провежда през месец април в различни секции, профилирани според предлаганите в ИУ – Варна специалности за студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Тази година в прегледа участваха над 220 студенти (самостоятелно или в екипи), разпределени в 19 секции.

На 25 май 2021 г. всички класирани на първите места студенти имаха възможност на научен форум да представят своите първи научноизследователски опити. Събитието премина при значителен интерес от страна на студентите, техните научни ръководители, преподаватели от университета и Колежа по туризъм. Конференцията бе проведена дистанционно чрез използване на видеовръзка, което позволи и участието на много други студенти освен класираните на първите места.

Водещ на научния форум бе доц. д-р Гергана Славова – преподавател от катедра „Аграрна икономика“ към ИУ – Варна. Доц. Славова откри научното събитие и изрази радостта си от показания интерес към студентското творчество дори и при пандемични условия. Приветствие към участниците поднесе проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите. Акцент в поздравленията към  студентите беше, че техните разработки са посветени на актуални проблеми, отразяващи текущите икономически процеси и промени, наложени от настъпващата всеобхватна дигитализация. Беше отчетена реакцията на младите хора към нея, както и очакваната и бърза тяхна адаптивност към новата среда.

Форумът протече в два дискусионни панела, на които бяха представени 17 научни доклада от 23-ма студенти. От представените разработки пролича широкообхватност, показателна за разнообразието и потенциала за практическо приложение на придобитото икономическо образование в университета.

Пред аудиторията бяха представени теми в области като дигитални технологии в маркетинга, инвестиции в туризма и ресторантьорството, както и значими социални проблеми като анализ на безработицата в страната и избори по време на пандемия. Интересен ракурс на дигитализацията бе и влиянието на КОВИД върху банковата система и промените в обслужването на клиентите. Разгледани бяха и аспекти, свързани с бизнес план в сферата на животновъдството и пазара на земеделска земя в страната. Дискусия се инициира и по темата за етиката към животните във варненските зоопарк и делфинариум. Студентите представиха и анализ на състоянието на водния транспорт в страната ни. Разгледани бяха примери за стартиращи компании в сферата на услугите (автомивка) и търговията на дребно с акцент върху конкурентните предимства. Интересен бе и докладът, представящ човешките ресурси в системата на МВР с фокус върху набор и подбор на персонала.

ИУ – Варна се стреми да стимулира младите хора в страната да наблюдават, разбират и анализират явленията, случващи се около тях, и се старае да им предостави възможности за изява на техните аналитични и изследователски умения. Всички изнесени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник в научно издателство „Наука и икономика“ – Варна, което ще бъде първа научна публикация за класираните на първо място студенти. Наред с това класираните на първите три места във всяка от секциите от Прегледа на студентската научна дейност ще получат грамоти, парични и предметни награди.

Форумът се организира от отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ към Икономически университет – Варна по научен проект, целево финансиран от държавния бюджет. Ръководител на екипа и организационния комитет на конференцията бе доц. д-р Недялко Вълканов от катедра „Финанси“ към ИУ – Варна.

 

26 май 2021Подобни