Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция 2021

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
към Икономически университет – Варна

организира

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2021

25 май 2021 г., 13:30 ч., онлайн

Студентската научна конференция е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

На научния форум студентите, класирани на първите места ще презентират докладите си, които по-късно ще бъдат публикувани в сборник.

Програма, регламент и друга информация относно организираното събитие може да намерите тук.

20 май 2021Подобни