Икономически университет – Варна

Сесия за обмен на знание между експертите на ИУ – Варна, КФН, БФА и представители на финтех компании в България, посветена на блокчейн технологията, по проект FIN-TECH, програма HORIZON 2020

Сесия за обмен на знание между експертите на Икономически университет – Варна, Комисията за финансов надзор, Българската финтек асоциация и представители на финтех компании в България, посветена на блокчейн технологията, ще се проведе онлайн на 15 и 16 април 2021 г.

В рамките на два дни участниците ще дискутират българската финтех екосистема, реални казуси от използването на блокчейн във финтех, управлението на киберриска чрез модели, базирани на рангова скала и обясним изкуствен интелект, умните договори – управление, възможности и рискове, пазара на криптовалути и методи за неговия анализ чрез прилагане на различни клъстерни техники, базирани на прототипи и др.

Събитието се провежда в рамките на проект FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програма HORIZON 2020, в който Икономически университет  – Варна и Комисията за финансов надзор представят България в консорциум, съставен от 24 държави. Всяка от тях е презентирана от образователна институция в областта на висшето образование и регулаторен орган за небанковия сектор.

Линк за включване в събитието ще ви бъде изпратен на посочената при регистрацията електронна поща.

От старта на проекта в началото на 2019 г. експертите на ИУ – Варна и КФН участваха в още две сесии за обмен на знание в областите на големи данни и изкуствен интелект. ИУ – Варна и КФН съвместно организираха и проведоха Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula".

Научен доклад на тема "Симбиозата „ФИНТЕХ-РЕГТЕХ-СУПТЕХ“ или визия за високотехнологично финансово регулиране" бе представен в рамките на Юбилейната международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха", 11 – 12 май 2020 г. Три научни публикации с автори експерти от екипа на ИУ – Варна за организация, управление и изпълнение на проект FIN-TECH са резултат от работата по проекта:

Aleksandrova, Y. (2021). Comparing Performance of Machine Learning Algorithms for Default Risk Prediction in Peer to Peer Lending //TEM Journal. Volume 10, Issue 1, February 2021

Vachkov, St., N. Valkanov (2021). Regulation, Competition and Partnership in the Financial Sector // Izvestiya, Journal of UE-Varna, http://journal.ue-varna.bg/en/home 

Vachkov, St., N. Valkanov (2021). Some Aspects of Regulatory Optimizations in the Financial Sector // Economics and Management, Volume: XVІІІ, Issue: 1, Year: 2021, http://em.swu.bg/

Над 20 международни FIN-TECH уебинари са организирани до момента на теми: "Digital Asset Banking: At the forefront of innovation in a highly regulated market", "Blockchain Technology and Financial Regulation: A Risk-Based Approach to the Regulation of ICOs", "Portfolio Compression in Financial Networks: Incentives and Systemic Risk", "Blockchain and technological risks", "Risk in Blockchain and Cryptocurrencies" и др., които дават възможност за участие на всички заинтересовани лица.

Допълнителна информация относно предстоящите уебинари и други събития по проект FIN-TECH, както и за останалите проекти, по които ИУ – Варна работи, се публикува регулярно на официалната страница на Икономически университет – Варна.

13 апр 2021Подобни