Икономически университет – Варна

Онлайн дискусионен форум "Развитие на правната рамка в социалната област в Европа - роля на европейските институции и процес на консултации"

Икономически университет – Варна
Катедра "Пправни науки"

организира

ОНЛАЙН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

на тема "Развитие на правната рамка в социалната област в Европа – роля на европейските институции и процес на консултации"

с участието на Милена Ангелова
член на европейски икономически и социален комитет

12.04.2021 г., от 11:00 до 13:00 ч., онлайн meet.google.com/ome-chwu-dnq

07 апр 2021Подобни