Икономически университет – Варна

Неучебен, но присъствен и работен ден в Икономически университет – Варна на 20 май 2024 г.

Във връзка с решение на Общото събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, прието на заседание от 17.05.2024 г.,  и решение № 1 по протокол № 13/16.05.2024 г. на Академичния съвет на ИУ – Варна, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висше образование и чл. 21, ал.5 от Правилника за дейността на  ИУ – Варна със заповед на Ректора № РД 14-101/17.05.2024 г. 20 май 2024 г. се обявява за неучебен, но присъствен и работен ден в Икономически университет – Варна.

Насрочените семестриални изпити ще се проведат съобразно утвърдения график за изпитната сесия.

17 май 2024Подобни