Икономически университет – Варна

Международният екип на проекта ESSENCE разработи модули за обучения по меки умения

Успешно приключи пореден етап на международния проект ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competivеness and Employability), част от който е и ИУ – Варна. Проектът има за основна цел развитието на меки умения у студентите и други обучаеми и подобряване на тяхната конкурентноспособност на трудовия пазар.

Международният екип на проекта ESSENCE разработи седем модула за обучения по меки умения. Модулите са достъпни на английски, български, испански, италиански, латвийски, полски и хърватски на платформата на проекта: https://projectessence.eu/

Екипите на международния проект ESSENCE създадоха образователни програми, разработиха обучителни дейности и задания, и онагледиха материалите с добри практики, казуси и игри за вземане на решение.

Модулите дават възможност на обучаемите да развиват меки умения като:

  • Емоционална интелигентност за намиране на работа. Модулът е разработен от IDP European Consultants, Брюксел.
  • Когнитивна гъвкавост. Модулът е разработен от Стокхолмското училище по икономика – Рига.
  • Координиране с другите.  Модулът е разработен от Интернет уеб сълюшънс, Малага.
  • Разрешаване на сложни проблеми. Модулът е разработен от Университета за информационни технологии и мениджмънт в Жешов.
  • Креативност. Модулът е разработен от Университета в Дубровник, Факултет по икономика и бизнес.
  • Критично мислене за професионално развитие. Модулът е разработен от Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, Брюксел.
  • Преценка и вземане на решения. Модулът е разработен от Икономически университет – Варна.

В продължение на няколко месеца модулите ще бъдат тествани с целевите групи на проекта: студенти и наскоро завършили висшето си образование, представители на академичната общност и администрация, обучители в бизнеса / ментори и предприемачи, след което екипите по проекта ESSENCE ще внесат подобрения в материалите, за да повишат тяхната интерактивност и увеличат ползите за потребителите.

Проектът ESSENCE има за цел успешното включване на обучаемите в извънредно динамичния глобален пазар на труда, което изисква развиването на отлични меки умения.

Материалите могат да се използват и при обучението на служители в бизнес организации за постигане на по-успешна личностна комуникация и по-добри резултати в работата.

Проектът ESSENCE спомага за развиването на  меки умения у студенти и наскоро завършили, обучаеми и служители, с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност на глобализирания трудов пазар.

30 мар 2022Подобни