Икономически университет – Варна

Конкурс за студенти на тема "Потребителската култура – гаранции за избор на качество" с удължен срок за кандидатстване до 31-ви август 2021 г.

Екипът на ЦКСПЗ към НИИ на ИУ – Варна за организация и управление на младежка инициатива "На фокус: Потребителската култура - гаранция за избор на качество", с ръководител доц. д-р Събка Пашова, има удоволствието да покани студентите от 19 до 29 навършени години от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" при Икономически университет – Варна за участие в конкурс на тема „Потребителската култура – гаранции за избор на качество“.

Младежката инициатива се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

Призовите места ще бъдат по отделно за студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Класираните на първите три места студенти от двете категории ще получат парични награди и грамоти. Разработките на всички участници в конкурса ще бъдат отпечатани в сборник с доклади на тема „НА ФОКУС: ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУЛТУРА – ГАРАНЦИИ ЗА ИЗБОР НА КАЧЕСТВО".

Важни срокове:

  • Срокът е удължен до 31-ви август 2021 г. - представяне на заявка за участие /Приложение 1 от Регламент/ и декларация /Приложение 2 от Регламент/ на e-mail адрес: cqgpc@ue-varna.bg
  • до 20-ти септември 2021 г. - представяне на разработките на e-mail адрес: cqgpc@ue-varna.bg
  • на 15 октомври 2021 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч. в зала 1 на ИУ – Варна - представяне на разработките с презентация пред жури, класиране и награждаване на участниците.

С условията за участие, срокове и допълнителни изисквания за конкурса може да се запознаете от РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Допълнителна информация, може да намерите на подстраницата на младежката инициатива в страницата на сектор „Управление на проекти“.

04 авг 2021Подобни