Икономически университет – Варна

Фонд "Култура" към Община Варна обяви Първа сесия 2021 г. за набиране на проектни предложения

Фонд "Култура" към Община Варна ежегодно обявява две сесии за набиране на проектни предложения.

За 2021 г. графикът е както следва:

 • Първа сесия - отворена към момента:
  • Срок за кандидатстване: от 25 януари до 28 февруари 2021 г.
  • Период за изпълнение на проекта: 10 март до 01 юли 2021 г.
 • Втора сесия - ще се отвори веднага след първата:
  • Срок за кандидатстване: от 1 март до 1 април 2021 г.
  • Обявяване на резултатите: 10 май 2021 г.

Основни идентични параметри за Първа и Втора сесия на фонд „Култура“ в допустимите направление за ИУ- Варна:

 • Ограничение за брой подадени проектни предложения на една организация: 2 броя общо в рамките на двете сесии за календарната 2021 г.
 • Максимален размер на финансиране: 15 000 лв.
 • Съфинансиране: мин. 5 % от целия бюджет на проекта.
 • Допустими направления за ИУ–Варна:
  • НАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ:
  • НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
  • НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВА
  • НАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРА
  • НАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВО
  • НАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
  • НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИ:
  • НАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Акцент за 2021 г. на фонд „Култура“ е направление 4.2. „Нови организационни модели и медийни проекти“ с цел да се подкрепят проектни предложения свързани с честването на „100 години Варна – курортен град“ със следните основни параметри:

 • Максимален размер на финансиране: 10 000 лв.
 • Съфинансиране: мин. 5 % от целия бюджет на проекта.

За повече информация може да използвате официалния сайт на фонд 'Култура": http://fund.varnaculture.bg/

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

Успешно реализирани проекти на ИУ–Варна, финансирани от фонд "Култура" към Община Варна:

28 яну 2021Подобни