Икономически университет – Варна

ОВ, Фонд "Култура" Проект "СТОлетието в СТО кадъра Икономически университет – Варна от 1920 г."

Финансираща организация: Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие", Фонд "Култура"

Направление: 2.1. "Визуални изкуства"

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Договор за безвъзмездно финансиране: Договор Д20001176ВН/ 28.08.2020 г.

Бюджет на проекта:

Общ бюджет: 5339 лв., от които:

  • 5000 лв. финансова подкрепа от Община Варна чрез фонд "Култура" и

  • 339 лв. осигурени собствени средства от Икономически университет – Варна.

Продължителност на проекта: 24.08.2020 г. – 06.12.2020 г.

Проектът „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“ е документална изложба с архивни и съвременни фотографии, копия на документи, свързани с историята на ИУ–Варна. Тя е посветена на 100 г. от създаването на първото висше икономическо училище в България и е едно от събитията в календара за отбелязването на вековния му юбилей.

Проектът цели да покаже на младите хора и широката общественост значимата история на ИУ–Варна, както и водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната. Изложбата ще бъде експонирана на алеята под Слънчевия часовник в Морската градина. Тя ще е достъпна за всички граждани и гости на Варна. Идеята е академичната история да излезе извън затворените пространства на университетската сграда, за да може широката общественост да почувства и да се доближи до вековния академичен дух в една по-различна и достъпна градска среда.

Конкретните планирани дейности за изпълнение на проект "СТОлетието в СТО кадъра Икономически университет – Варна от 1920 г."  са:

1.Организация и управление на проекта.
Дейността предвижда ежемесечни срещи на екипа по управление, контрол на разходите, водене на досие, координация и др.
2. Набиране на исторически материали, свързани с основаването и развитието на ИУ-Варна през последните 100 години.
Целта е да се представят на широката общественост ценни факти от историята на университета, който е един от културните символи на града.
3. Съставяне на обяснителни текстове.
Дейността има за цел да направи всички открити исторически документи и фотографии достъпни за обществеността чрез изготвяне на записки към тях, като основния уводен текст ще бъде преведен и на английски език. По този начин представителите на целевата група (българи и чужденци) ще могат да вникнат по-дълбоко в експозицията и да осъзнаят в по-голяма степен високата културна стойност, която развитието на институцията има за града.
4. Изготвяне на концепция за съдържанието и визията на експозиционните пана и тяхното изработване.
Предвижда се изработване на  дизайн на паната и концепция за позициониране на находките, в т.ч. хронологична подредба, визуализация и др.
5. Изготвяне на юбилеен албум (фотокнига) с умален размер на експозиционните пана.
Чрез инициативата за отпечатване на юбилеен албум с умален размер на експозиционните пана от изложбата ще се съхранят най-ценните архивни и съвременни фотографии, и копия на документи, свързани с историята на ИУ – Варна и ще се запази спомена от събитието и съвместната работа между ИУ– Варна и фонд „Култура“ за идните поколения.
6. Организиране на изложба „СТОлетието в СТО кадъра“.
Дейността е насочена към реалното организиране на изложбата, подготовка, подреждане на паната и откриване на 20.10.2020г. за широката публика.
7. Осигуряване на публичност по проекта.

Линк към новина за открита документална изложба „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“  на 20.10.2020 г. и снимки от събитието - тук.

Юбилейният албум с умален размер на експозиционните пана от изложбата е достъпен за разглеждане в електронен вариант -  тук.

В библиотеката на ИУ-Варна юбилейният албум може да бъде разгледан в хартиен вариант.

Екип за организация и управление, координати за контакт


Елица Виденова

Елица Виденова

Ръководител проект

Информационен център, Студентска улица

0882 164609

pr_expert@ue-varna.bg

Росица Заркова

Росица Заркова

Експерт "Проучвания и анализи"

ет. 5

088 216 4848

library@ue-varna.bg

Милена Комитска

Милена Комитска

Експерт "Проучвания и анализи"

Информационен център, Студентска улица

0882164656

pr_office@ue-varna.bg