Икономически университет - Варна

ст. пр. Анета Стефанова

ст. пр. Анета Стефанова

230

0882164740

0898525444

aneta_stefanova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 230: 16:15-18:15

Петък, кабинет 230: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет 230: 13:00-15:00

13 ное 2019, кабинет 230: 13:00-15:00

04 дек 2019, кабинет 230: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 5, Международен туристически бизнес (Задочно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 5, Международен туристически бизнес - СПНУ (Задочно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 6, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 6, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
11:15 13:00 2-225 У Английски език 37
13:30 15:00 2-225 У Английски език 38
15:15 17:00 2-225 У Английски език 37, 38, 40
Петък
09:15 11:00 511 У Английски език 11, 12
11:15 13:00 523 У Английски език 11, 12, 45
Вид Година Публикация
Статия 2018
The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Nis : University of Nis, 6, 2018, 3, 535 - 542.
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с. 352 - 357.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция ..., 19 - 20 октомври 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 102 - 114.
Доклад 2014
Сборник доклади от конференция на Медицински университет - Варна, Варна: МУ Проф. д-р П. Стоянов , 2014.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 157 - 162.
Доклад 2013
Кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как", Варна: Наука и икономика, 2013, 157 - 162.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 352 - 361.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сб. доклади от юбил. международна научна конференция, Варна, 2010, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2010, 348 - 354.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Доклад 2008
Езикът - феномен без граници, V международна конференция - МУ - Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2008, 2008, 85 - 88.
Преглед на всички публикации