Икономически университет – Варна

ОВ, Фонд "Култура" Проект "99 от 100 - академични традиции в бъдещето"

Финансираща организация: Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие", Фонд "Култура"

Направление: 2.1. "Визуални изкуства"

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Договор за безвъзмездно финансиране: Договор № Д19000477ВН/ 27.03.2019 г.

Бюджет на проекта:

Общ бюджет: 5715 лв., от които:

 • 4000 лв. финансова подкрепа от Община Варна чрез фонд "Култура" и

 • 1715 лв. осигурени собствени средства от Икономически университет – Варна.

Продължителност на проекта: 27.03.2019 г. – 30.06.2019 г.

Основна цел:

Проектът „99 от 100 – академични традиции в бъдещето“ цели да покаже на младите хора и широката варненска общественост значимата история на Икономически университет - Варна, както и водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната.

Чрез изпълнение на проекта ще бъде организирана изложба, експонирана в няколко пространства на академичната сграда на университета – галерия „Академика“, Студентската улица /Информационен център, Културен център, офис на Студентския съвет/, университетската библиотека. Изложбата ще бъде достъпна за всички граждани и гости на Варна.

 

Основни дейности:
 1. Организация и управление на проекта

 2. Набиране на исторически материали, свързани с основаването и развитието на ИУ-Варна през последните 99 години

 3. Съставяне на обяснителни текстове към селектираните фотографии и експонати

 4. Изготвяне на концепция за съдържанието и визията на експозиционните пана и тяхното изработване

 5. Организиране на изложба "99 от 100"

 6. Осигуряване на публичност по проекта

Екип за организация и управление:
 • Елица Виденова - ръководител проект

 • гл. ас. д- р Влади Куршумов - координатор проект

 • Галина Андреева - счетоводител по проекта

 • Росица Заркова - експерт "Проучвания и анализи"

 • Милена Комитска - експерт "Проучвания и анализи"

 • Грета Русева - сътрудник "Проучвания и анализи"

Екип за организация и управление, координати за контакт


Елица Виденова

Елица Виденова

Елица Виденова

Ръководител проект

Културен център, Студентска улица

0882 164609

pr_expert@ue-varna.bg

Милена Комитска

Милена Комитска

Милена Комитска

Експерт

Културен център, Студентска улица

0882 164656

pr_office@ue-varna.bg

Росица Заркова

Росица Заркова

Росица Заркова

Експерт

504

0882164848

zarkova@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Галина Андреева

Счетоводител

231

0882 164796

0884 699208

Грета Русева

Грета Русева

Грета Русева

Сътрудник

Студентски съвет, Студентска улица

gretadimitrinova@icloud.com