Икономически университет – Варна

ФНИ с покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA. Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектни предложения в следното тематично направление:

"Процедури за откриване на неправомерни прояви и стратегии за тяхното редуциране в онлайн социалните мрежи и медии (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media)

Срок за кандидатстване: 17 януари 2022 г., 17:00 CET.

Партньорство: задължително условие, международно участие.

Предстоят две информационни онлайн срещи с потенциални бенефициенти по програмата за представяне на конкурса, както следва:

  • 26-ти ноември 2021, от 15:30 часа (Българско време)
  • 17-ти декември 2021, от 15:30 часа (Българско време)

Можете да се регистрирате за участие в срещите, като последвате следната връзка: https://www.chistera.eu/call-2021-info-webinars

Допълнителна информация относно поканата можете да видите тук.

24 ное 2021Подобни