Икономически университет – Варна

Секция -шаблон

На 14 април 2021 г. (сряда) катедра „Икономика и управление на търговията“ организира Осма по ред студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Конференцията ще бъде открита в 10:00 часа онлайн на следния линк: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Научно жури:

  1. проф. д-р Данчо Данчев - председател
  2. доц. д-р Цветнен Цветков
  3. доц. д-р Михал Стоянов

При промяна на противоепидемичните мерки и възстановяване на присъствените занятия конференцията ще се проведе в зала 2-313, 14.04.2021 г., 10:00 часа.

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра „Икономика и управление на търговията“, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (8-мо издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра „Икономика и управление на търговията“, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (8-мо издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Краен срок: 12.04.2021 г. (понеделник)

По регламент представянето на доклада трябва да е в резюме с продължителност до 7 минути.

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.

Изисквания към оформянето на докладите:

  • Максимален обем – 8 печатни страници
  • Изисквания за форматиране - използвайте прикачения шаблон/модел на доклад тук.

Докладът, оформен според приложения шаблон/модел, се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg

Краен срок: 12.04.2021 г. (понеделник)

Докладът, оформен според приложения шаблон/модел, се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg