Икономически университет – Варна

Научни проекти

На 21 май Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обяви покани за участие в два нови конкурса:
1) „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“ с общ прогнозен бюджет от 19 млн. лв.;
2) “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“ с общ прогнозен бюджет от 1 000 000 лв.

Новите конкурси на ФНИ ще подкрепят изследвания за над 20 млн. лв. в следните научни области: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки и Хуманитарни науки. Финансирането по двата конкурса е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания, в съответствие с Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации на Европейската комисия. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.


Отворена покана - Програма за женско лидерство EIC: покана за ментори

Eвропейският съвет по иновациите отваря покана за ментори в програмата за женско лидерство. Поканата е насочена към жени предприемачи, изследователи, лидери с дългогодишен мениджърски опит и др.

Попълване на регистрацията за участие в програмата на следния линк:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EICWomenLeadershipProgramme_Mentorship?fbclid=IwAR0g_komlkUBszICVBeWpOEnCYwv-1-ch9wAnSg5ZqDtdC0CNx02lXm__Nk


Новият календар за датите на поканите за проектни предложения за 2022 г. на Европейският научноизследователски съвет (ERC) 
    
Европейският научноизследователски съвет (ERC)  публикува на своя официален уебсайт ориентировъчен календар за датите на поканите за проектни предложения за 2022 г.

Повече информация:
https://erc.europa.eu/news/calls-2022-tentative-dates