Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Аграрна икономика" относно дипломантска сесия  – м. юни 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Аграрна икономика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Аграрна икономика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Аграрна икономика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Дипломни работи ще се приемат в дните 15, 16 и 21 юни. 

Държавните изпити и  защитата на дипломни работи и магистърски тези ще се проведат на 24.06.2021г.