Икономически университет – Варна

Дипломиране

Държавна изпитна сесия - м. Юни 2024 г.

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

Комплексен държавен изпит  за спец. "Аграрен бизнес", ОКС "бакалавър", спец. "Аграрен бизнес" и спец. "Бизнес консултиране", ОКС "магистър" ще се проведе на 26.06.2024 г. (сряда) зала 56 - тестови център от 8:00 до 11:00 часа https://ue-varna.bg/bg/p/8340/obuchenie/bakalavri/diplomirane#tab_grafik-na-darzhavni-izpiti

Допълнителни указания:

  • Студентите влизат в изпитната зала 10 минути преди обявения начален час на изпита;
  • При влизане в изпитната зала студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
  • Студентите от специалност "Аграрен бизнес" задължително носят химикал.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Защита на дипломни работи за спец. "Аграрен бизнес", ОКС "бакалавър", спец. "Аграрен бизнес" и спец. "Бизнес консултиране", ОКС "магистър"  ще се проведе на 26.06.2024 г. (сряда) зала 222 от 8:30 часа https://ue-varna.bg/bg/p/8340/obuchenie/bakalavri/diplomirane#tab_grafik-na-darzhavni-izpiti

 

 

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2023/2024 година

Фак. номер Име Научен ръководител
120443 Красимира Георгиева Петрова гл. ас. д-р Радмил Николов
120411 Виктория Димитрова Димитрова доц. д-р Мария Станимирова
120002 Джансу Ферхан Мехмедамин доц. д-р Герана Славова
120243 Селина Лютвиева Скандалова гл. ас. д-р Дамян Киречев
120640 Жени Руменова Маркова гл. ас. д-р Павлина Иванова
120118 Йоана Нивелинова Георгиева доц. д-р Таня Георгиева
119812 Калина Савова Стоянова

проф. д-р Теодорина Турлкова

120845 Ралица Красимирова Иванова доц. д-р Таня Георгиева

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

  Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2023/2024 година                                                                                

Фак. номер Име Научен ръководител
127212 Розалина Руменова Маркова проф. д-р Теодорина Турлакова
127775 Гамзе Исмаил Юсуф доц.д-р Гергана Славова
127774 Гюлзание Исмаил Юсуф проф. д-р Теодорина Турлакова
127629 Кристиян Анатолиев Казанлиев доц. д-р Мария Станимирова
127252 Десислава Стефанова Христова гл. ас. д-р Дамян Киречев
127341 Гергана Димитрова Маринчева доц. д-р Таня Георгиева
127162 Павлета Костадинова Иванова

доц. д-р Гергана Славова

127340 Светлана Миленова Джиновска гл. ас. д-р Павлина Иванова
127456 Денислав Иванов Генчев гл. ас. д-р Радмил Николов
127250 Милен Илиев Полименов гл. ас. д-р Дамян Киречев
127767 Екатерина Жечева Иванова гл. ас. д-р Дамян Киречев

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "МАТИСТЪР" и ОКС "БАКАЛАВЪР"

Тържествената промоция на аблосвентите от випуск 2023 г. ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" от катедра "Аграрна икономика" дипломирани през м. юни и м. септември 2023 г. , ще се състои на 03.11.2023 г. (петък) в зала 433 от 11:30 часа.

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 03.11.2023 г. от 8:30 часа в методичния кабинет на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и попълнена декларациа (по образец). 

Връщане на тогите става отново лично - 03.11.2023 г., от 13:00 до 15:30 часа. в методичния кабинет на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.