Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Аграрна икономика" относно дипломантска сесия  – м. септември 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Аграрна икономика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Аграрна икономика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Аграрна икономика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Държавните изпити и  защитата на дипломни работи и магистърски тези ще се проведат на 14.09.2021 г.

Разпределение за явяване на Държавен изпит
14.09.2021 г. /вторник/, 11:00 часа, Зала 58, тестови център, ИУ – Варна
Ф№ СИН Студент Специалност ОКС

11387

5210

Иван Василев Петров

Аграрен бизнес

Бакалавър

113488

5114

Петър Атанасов Петров

Аграрен бизнес

Бакалавър

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Дипломни работи ще се приемат на 30 и 31 август 2021г. 

Държавните изпити и защитата на магистърски тези ще се проведат на 14.09.2021 г.

14.09.2021 г., зала 222, начален час: 9:00
Ф№ СИН Студент Специалност Форма на обучение ОКС Група

121761

401065

Михаела Тодорова Тодорова

БК-СНУ

ДО

Магистър

41