Икономически университет – Варна

Дипломиране

Държавна изпитна сесия - м. септември 2023 г.

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

Комплексен държавен изпит за спец. "Аграрен бизнес", ОКС "бакалавър" ще се проведе на 12.09.2023 г. (вторник) от 08:30 часа в зала 58 - тестови център на Икономически университет - Варна.

Допълнителни указания:

  • Студентите влизат в изпитната зала 10 минути преди обявения начален час на изпита;
  • При влизане в изпитната зала студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
  • Студентите от специалност "Аграрен бизнес" задължително носят химикал.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Защита на дипломни работи за спец. "Аграрен бизнес", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще се проведе на 12.09.2023 г. (вторник) от 08:30 часа в зала 222.

 

 

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2022/2023 година

Фак. номер Име Научен ръководител
118470 Кристиян Емилов Атанасов доц.д-р Мария Станимирова
117803 Ярослав Стефанов Стефанов доц. д-р Гергана Славова-Стефанова
117824 Павлета Костадинова Иванова гл.ас. д-р Павлина Иванова
117920 Гергана Галинова Златарова доц. д-р Теодорина Турлакова
118898 Умут Адемов Самиев доц. д-р Таня Георгиева
118183 Денислав Иванов Генчев гл. ас. д-р Радмил Николов
118192 Драган Тенев Чавдаров

гл. ас. д-р Радмил Николов

117575 Вилияна Валентинова Иванова доц. д-р Теодорина Турлакова

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

  Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2022/2023 година                                                                                 

 

Фак. номер Име Научен ръководител
125246 Габриела Павлинова Тодорова доц.д-р Теодорина Турлакова
123996 Веселин Петров Пейчев гл. ас. д-р Дамян Киречев
123960 Мария Георгиева Андреева гл. ас. д-р Дамян Киречев
125150 Милка Иванова Ангелова доц. д-р Гергана Славова
125245 Ралица Венциславова Райкова доц. д-р Мария Станимирова
125474 Илиян Енчев Илиев гл. ас. д-р Павлина Иванова

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "МАТИСТЪР" и ОКС "БАКАЛАВЪР"

Тържествената промоция на аблосвентите от випуск 2023 г. ОКС "Магистър" и ОКС "Бакалавър" от катедра "Аграрна икономика" дипломирани през м. юни и м. септември 2023 г. , ще се състои на 03.11.2023 г. (петък) в зала 433 от 11:30 часа.

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 03.11.2023 г. от 8:30 часа в методичния кабинет на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и попълнена декларациа (по образец). 

Връщане на тогите става отново лично - 03.11.2023 г., от 13:00 до 15:30 часа. в методичния кабинет на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.