Икономически университет – Варна

Практическо обучение

UEBN е платформата, разработенаотуниверситета, като основен и единствен начин за отчитане на практическото обучение на студентите. Платформата улеснява всички участници като им предоставя възможност за онлайнк оординиране на практическия процес. Участниците са  3-ма.  СтудентРаботодател и Академичен наставник (преподавателят от университета, който поставя оценка върху постигнатите резултати)  


Важно е да знаете, че стажът Ви може да бъде приет като такъв, ако сте го положили в рамките на периода септември 2019 г. до септември 2020 г.(времето, което обхваща 3-ти курс). 

Можете да отчетете няколко типа стаж:

Тип 1 - Стажна 240 часа (разпределени в 45 дни)

тип.1 "А" Онлайн - когато работодателят е регистриран в системата
тип 1 "Б" Офлайн - когато работодателят НЕ е регистриран в системата. Ще откриете прикачени документи, които се изтеглят, попълват и отново се прикачват обратно в системата.

Тип 2 - Студенти, работещи на трудовдоговор

Тип 3 - Собствен бизнес 

 

Стартирането на програмата се осъществява САМО ОТ СТУДЕНТА.

Ако развивате собствен бизнес и желаете да го отчетете като стаж, тогава трябва да се регистрирате като Работодател и отделно като Студент. От профила си на Студент създавате програма за стаж тип.3 и въвеждате имейла, с който сте се регистрирали като Работодател. Следвате стъпките за създаване на програма тип.3 

На този линк ще намерите своя академичен наставник, който трябва да въведете в програмата си.Той е човекът, който ще постави оценка на разработената от вас курсова работа (наречена още като "отчет"). 

На този линк ще намерите списък с катедрите, всяка една от която  съдържа изискванията за направата на курсова работа. Върху нея ще Ви бъдеп оставена оценка. Без оценка не можете да завършите образованието си. 

След като завършите стажа си и сте готови с изискания проект (курсова работа), трябва отново да влезете в профила си, да отворите създадената програма, да отворите бутон "оцени", да попълните празните полета с информация и да прикачите на посоченото място файловете си. 

На тази страница ще намерите повече информация относно възможните въпроси, които биха могли да възникнат. 

Защитите на задължително практическо обучение след трети курс ще се проведат на 25.09.2020 г., както следва:

Студентите от специалност "Логистика",  се явяват на защита при гл. ас д-р Пламена Милушева от 15:30 часа в каб. 423.

Студентите от специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" се явяват на защита при гл. ас. д-р Стефан Калпачев от 12:00 до 13:00 часа в каб. 306

Поправителната сесия е на 14 октомври 2020г.

Студентите от специалност "Логистика",  се явяват на защита при гл. ас д-р Пламена Милушева от 13:00 часа в каб. 423.

Студентите от специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" се явяват на защита при гл. ас. д-р Стефан Калпачев от 13:10 часа в каб. 426.

Желаем Ви успешно реализиране!