Икономически университет - Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от специалност „ Съдебна администрация“ относно редовна сесия  – м. юни 2021 г.

  1. Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър".
  2. Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит.
  3. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Правни науки" и примерните теми.
  4. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране.
  5.  Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломна работа в катедра "Правни науки".