Икономически университет – Варна

2018 - 2021 BSB - 570, "Silc road local culture", SILC

Страница на проекта: http://www.culturaltourismsilkroad.net/

Име на проекта: BSB - 570 "Местната култура по пътя на коприната" SILC

Период на изпълнение на проекта: 10.11.2018 г. - 09.05.2021 г.

Програма: Black sea bassin 2014 - 2020
Програмен приоритет: 1. Promote business and entrepreneurship within the Black sea bassin

Специфична цел на програмния приоритет: 1.1. Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sector 

Партньори по проекта:

Последна актуализация: 03.07.2020 г.

Цели на проект „Silc Road local culture”, SILC:

1. Идентифициране, документиране и картографиране на културния отпечатък на Пътя на коприната, оценяване и разкриване на потенциала за развитие на районите, които попадат на древния търговски път.

2. Създаване на виртуална обсерватория – иновативен инструмент за информация, който има за цел да превърне в интересни дестинации и да популяризира непоказваното културно наследство на местно и междурегионално равнище по линията на Западния път на коприната.

3. Създаване на предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и туристически продукти, членовете ще обменят и споделят своите знания и опит и др. 

4. За първи път в рамките на проект SILC ще бъде създаден отличителен знак за предприемачите по Пътя на коприната. Етикетът SILCNECT Entrepreneurship Label е изключително амбициозна схема за предприемачите, които се занимават с туристически продукти на Пътя на коприната. Това ще бъде усилие да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и създаване на синергии между черноморските страни.

В изпълнение на дейност A.C.2 "Публикации" с резултат D.C.2.1 "Електронен бюлетин" в рамките на работен пакет C "Комуникация", Електронните бюлетини ще се издават и разпространяват на всеки 6 месеца. Те ще бъдат публикувани на английски и на националните езици на партньорите. Всеки партньор носи отговорност за превода на националния си език.

Брой 3, май 2020 г.:  Третият брой на електронен бюлетин по проект SILC представя партньорите в консорциума и подчертава богатия опит на всеки партньор.

Брой 2, януари 2020 г.: Вторият брой на електронен бюлетин по проект SILC представя обобощение и съптветствие на проекта с местните предизвикателства, подходът и поводът за партньорство.

Брой 1, ноември 2019 г.: Първият брой на електронен бюлетин по проект SILC представя описание на проекта, неговите цели и очакваните резултати

 

03.07.2020 г. SILCNET сертификационен знак за качество на предлаганите туристически услуги по Пътя на коприната разработи екипа на ИУ-Варна по проект SILC

27.06.2020 г. Read & Travel - УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ „SILC ROAD LOCAL CULTURE” SILC В ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

05.10.2019 г. Проект SILC бе представен в 12-тият Черноморски туристически форум на тема "MICE туризмът: фестивали, инсентиви, конференции, изложения" на 05 октомври 2019 г.

27.09.2019 г. Проект SILC бе представен в Десета Научна конференция на тема "Културно наследство на Варна и Черноморски регион" на 27 септември 2019 г.

26.09.2019 г. Проект SILC бе представен в Годишна конференция на БАХА на 26 септември 2019 г.

03.08.2019 г. Проект SILC "SILC Road Local Culture" ще бъде представен на 27.09.2019 г. в рамките на Десета научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”

03.07.2019 г. Актуално от проект SILC: до 10.07.2019 г. участвайте в състезание за лого на проекта, 2 юли 2019 г.

30.05.2019 г. Актуално от проект SILC: Участвайте в състезание за лого на проекта, срок 10.06.2019 г.

30.05.2019 г. ИУ-Варна с първи проект по международна програма "Черноморски басейн 2014 - 2020", 7 май 2019 г.

Екип за организация и управление, координати за контакт


Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Координатор

521

0882 164787

miraivanova@ue-varna.bg

Жени Станчева

Жени Станчева

Жени Станчева

Счетоводител

231

0882164758

0884699208